Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth i rieni sy'n dilyn hyfforddiant / dechrau gweithio

Os ydych yn rhiant sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn ddi-waith neu'n gweithio ond ar incwm isel, efallai y gallwn eich helpu i ddychwelyd i weithio, neu i ddod o hyd i waith sy'n talu'n well a’ch helpu i gymryd cam tuag at ddyfodol mwy disglair i chi a'ch teulu.

Gallwn eich helpu i:

Sut fedrwch chi gael rhagor o wybodaeth?

Cysylltwch â ni ar 01978 292094 neu anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Sefydliadau cysylltiadau/defnyddiol