Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth i rieni sy'n gweithio

A oes gennych gwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio arnoch chi fel teulu sy'n gweithio megis credydau treth, darpariaethau a chostau gofal plant, a hawliau cyfreithiol i rieni sy’n gweithio? A oes gennych gwestiynau am faterion teuluol a rhianta neu a oes arnoch angen gwybod beth sy'n digwydd ar gyfer plant yn ystod gwyliau'r ysgol?

Ydych chi erioed wedi dymuno cael rhywun arall i wneud yr holl waith ymchwil ar eich rhan ac yna rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i chi? Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam wneud hynny er mwyn i chi fedru treulio rhagor o amser yn mwynhau bywyd teuluol.

Os ydych chi'n rhiant sy'n gweithio gallwn gynnig cymorth a chefnogaeth ynglŷn â’r materion sy’n effeithio ar deuluoedd megis:

Os ydych yn gyflogwr neu'n weithiwr cyflogedig gyda phlant ac os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.