Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgelloedd

Twitter

Tudalennau

Yn dod yn fuan...
Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yn gosod System Rheoli Llyfrgell newydd, fel rhan o gynllun newydd i Gymru gyfan wedi’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn y diwedd yn eich galluogi i adnewyddu a neilltuo eich eitemau, a bydd yn rhoi mynediad lawn i’ch cofnodion eich hun a’r catalog llyfrgell ar-lein. Er mwyn i'r gwaith hwn symud ymlaen efallai y bydd oedi wrth gadw rhai eitemau sydd ar hyn o bryd allan o stoc, ac ni fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau am eitemau y mae angen eu prynu yn ystod y cyfnod pontio. Bydd y system newydd ar gael ym mis Medi ac rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y gall hyn ei achosi.