Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Anna McPartlin

Ganwyd Anna yn Nulyn, Iwerddon yn 1972 ac mae’n awdur rhyngwladol arobryn.  Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf,  Pack up the Moon yn Ionawr 2006 ac roedd yn llwyddiant ysgubol.

Roedd Anna yn gomediwr stand-yp am bedair blynedd a’r profiad o ysgrifennu ei sgriptiau wnaeth roi blas iddi ar ysgrifennu storiau.  Mae colled comedi yn sicr wedi bod yn elw i lenyddiaeth. Mae Anna yn briod ac yn byw yn Wicklow gyda’i gŵr a’u pedwar anifail. Cyhoeddwyd ei llyfr diweddaraf yn 2016—Somewhere

Inside of Happy, byddwch yn chwerthin a chrio o’r dudalen gyntaf i’r olaf.  Ei nofelau eraill yw : Apart From the Crowd, The Truth Will Out, So What If I’m Broken, The Space Between Us, a The Last Days of Rabbit Hayes.