Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Sarah Winman

Author of the Month

Ganwyd Sarah Winman ar y 24ain o Ragfyr 1964 yn Ilford, Swydd Essex. Gweithiodd fel actors yn y theatr, ffilm a theledu pan oedd yn ei ugeiniau a’i thridegau, ond yn 1992 darganfu fod ganddi “eiriau ei hun” a throdd ei chefn ar sgriptiau pobl eraill a dechreuodd ysgrifennu nofel. Ni ddaeth y nofel i olau dydd hyd at ugain mlynedd yn ddiweddarach. Enw’r nofel honno oedd When God Was A Rabbit (2011) – stori am blentyndod, bod yn wahanol, ochr ddu cariad a rhyw, cryfder cysylltiadau teuluol, colled, bywyd a chariad.

Thema ei ail nofel, A Year of Marvellous Ways (2015), yw’r berthynas rhwng rhywun 89 oed o’r enw Marvellous, sydd yn byw mewn ardal anghysbell yng Ngernyw a Drake, milwr ifanc gafodd ei effeithio gan yr Ail Ryfel Byd. Pan gyflawnodd addewid dyn sydd ar fin marw ac ymolchi yn y nant fechan ger tŷ Marvellous, ac wrth iddo ddioddef yn gorfforol a meddyliol daw yr hen wraig i’w gynorthwyo.

A nawr, yn ei llyfr diweddaraf, Tin Man, mae Sarah yn edrych ar berthynas driphlyg Ellis a Michael, sydd wedi bod mor agos ers eu plentyndod ac Annie, sydd yn cerdded mewn i’w bywydau yn newid dim byd a phopeth.