Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Dinah Jefferies

Ganwyd Dinah Jefferies yn Malaya yn 1948 a symudodd i Loegr pan oedd yn naw oed. Yn 1985, fe newidiodd ei bywyd pan fu farw ei mab yn bedair ar ddeg oed yn ddisymwth iawn a chafodd effaith ar ei hysgrifennu. Defnyddiodd ei phrofiad a’i phlentyndod yn Malaya yn ystod y 1950au i ysgrifennu ei nofel gyntaf, The Separation. Mae llyfrau eraill ysgrifenodd yn cynnwys, The Tea Planter’s Wife, The Silk Merchant’s daughter a Before the Rains. Bydd llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi yn Awst 2018 - The Sapphire Widow.

Mae hi bellach yn byw yn Swydd Caerloyw gyda’i gŵr a chi Norfolk Terrier sydd ychydig dros bwysau. Mae’n treulio ei hamser yn ysgrifennu ac yn mwynhau gwneud tiaras a deinasoriaid gyda’i phlant.