Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Belinda Bauer

Magwyd Belinda Bauer yn Lloegr a De Affrica ond mae bellach yn byw yng Nghymru. Gweithiodd fel newyddiadurwraig a sgriptiwr sgrin cyn ysgrifennu ei llyfr cyntaf ar ol llawer o anogaeth gan ei mam.

Derbyniodd Bauer wobr arbennig gyda’I llyfr cyntaf, Blacklands, sef CWA Gold Dagger ar gyfer llyfr trosedd y flwyddyn. Enillodd wobr CWA Dagger in the Library am ei gwaith yn 2013. Derbyniodd ei phedwerydd nofel, Rubbernecker wobr 2014 Theakston Old Peculiar nofel trosedd y flwyddyn.

Cyfieithwyd ei llyfrau i 21 o ieithoedd. Fe ysgrifennodd hefyd nofel arswyd o’r enw High Rollers dan ffug-enw JACK BOWMAN.