Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

e-Lyfrau - Llyfrgelloedd Cymru

Newidiadau i’r gwasanaeth e-lyfrau ac e-lyfrau llafar

Yn dilyn proses gaffael, bydd gwasanaeth ‘E-lyfrau i Gymru’ yn newid ei gyflenwr e-lyfrau. O 1 Mai ymlaen, BorrowBox fydd yn darparu'r gwasanaeth Cymru gyfan newydd, a bydd yn cynnwys e-lyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg ac e-lyfrau llafar i oedolion, plant a phobl ifanc, i gyd o un wefan. Bydd amrediad y stoc yn cynyddu'n sylweddol, ac mae yna ap ar gael hefyd i ddefnyddwyr teclynnau symudol.  

Dylai aelodau llyfrgell sy’n defnyddio’r gwasanaeth e-lyfrau ar hyn o bryd ar https://wales.libraryebooks.co.uk/ gofrestru ar BorrowBox gyda’u cerdyn llyfrgell, gan fod y gwasanaeth presennol yn dod i ben ar 30 Ebrill 2018. Cliciwch ar y ddolen https://libraries.wales/my-digital-library/borrowbox/ i fynd at dudalen BorrowBox eich awdurdod lleol, ac ymuno â’r gwasanaeth yn y fan honno. Gallwch wneud hyn yn awr; nid oes angen i chi aros tan 1 Mai i ymuno. Yn yr un modd â’r gwasanaeth e-lyfrau gwreiddiol, bydd yr holl e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Gallwch fenthyca hyd at 7 e-lyfr a 7 e-lyfr llafar ar y tro a gallwch ddychwelyd y llyfrau'n gynt na'r cyfnod benthyca arferol o 21 diwrnod. Gallwch hefyd lawrlwytho llyfrau pan fyddwch chi dramor.  Mae’r ap BorrowBox, sy’n rhad ac am ddim, ar gael yn eich dewis chi o siop apiau, ac mae ar gael ar gyfer teclynnau Android ac Apple.

Os ydych chi wedi benthyca e-lyfrau ar hyn o bryd gyda'r gwasanaeth sy'n dod i ben, gallwch eu cadw tan ddiwedd eich cyfnod benthyca, hyd yn oed os yw’r dyddiad hwnnw ar ôl 1 Mai. Yn anffodus, nid oes modd i ni gario unrhyw archebion am e-lyfrau gyda’r gwasanaeth presennol drosodd i’r system newydd yn awtomatig, felly bydd rhaid i chi archebu'r eitemau hynny eto yn BorrowBox. Hoffai Llyfrgelloedd Cymru ymddiheuro am y trafferth hwn.

Gobeithio wir y byddwch chi’n mwynhau defnyddio’r gwasanaeth estynedig newydd a’r amrediad ehangach o deitlau ac awduron fydd ar gael.