Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Europe Direct - Wrecsam

Canolfan Wybodaeth am yr Undeb Ewropeaidd

Rydym yn ateb eich cwestiynau chi am yr UE ac yn rhoi gwybodaeth i chi am yr UE, fel sut y mae'n effeithio arnom ni, eich hawliau fel dinesydd yr UE a pha gyfleoedd sydd ar gael ar gyfer byw, gweithio ac astudio yn Ewrop. Mae ein gwasanaethau am ddim.

Rydym yn ateb eich cwestiynau chi am yr UE ac yn rhoi gwybodaeth i chi am yr UE, fel sut y mae'n effeithio arnom ni, eich hawliau fel dinesydd yr UE a pha gyfleoedd sydd ar gael ar gyfer byw, gweithio ac astudio yn Ewrop.

Mae'r ganolfan yn trefnu digwyddiadau ar bynciau UE yn rheolaidd a hefyd yn mynychu llawer o ddigwyddiadau gyda stondinau gwybodaeth.  Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau i ysgolion a cholegau sy'n cynnwys gweithdai a darparu cyhoeddiadau mewn swmp.

Rydym wedi ein lleoli yn Llyfrgell Wrecsam ac mae gennym ystod eang o gyhoeddiadau am ddim am yr UE. Mae'r rhain yn cynnwys popeth o gyfleoedd a ariennir ar gyfer myfyrwyr a phrofiad gwaith tramor, i'r hyn y mae'r UE yn ei wneud ar y newid yn yr hinsawdd, cymorth dyngarol, a gwybodaeth am y gwledydd sy'n aelodau. Gallwch alw heibio a chasglu copïau o gyhoeddiadau neu gallwn eu hanfon atoch.

Mae gennym hefyd gasgliad o lyfrau am yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod eang o bynciau fel gwaith yr UE, Cyfraith yr UE, Addysg ac ystadegau. Gellir benthyg y llyfrau hyn o'r llyfrgell am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam

Amser Agored

Dydd Llun – Dydd Gwener 9:30-5:00pm