Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgelloedd a Darparwyr Gwybodaeth Eraill

Mae Canolfan Wybodaeth EUROPE DIRECT - Wrecsam yn medru darparu niferoedd o daflenni gwybodaeth, am ddim, i lyfrgelloedd a darparwyr gwybodaeth eraill.

Er mwyn gweld beth sydd ar gael, mae yna groeso i chi bori ein catalog sy'n crynhoi ein hadnoddau mwyaf poblogaidd.

Os ydych yn chwilio am fwy o fanylder ar bwnc neu bynciau penodol, mae yna groeso i chi gysylltu.  Mae llawer ohonyn nhw ar gael mewn ieithoedd Ewropeaidd eraill, gan gynnwys y Gymraeg.