Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam

Gallwch chi ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam am ddim. Llenwch y manylion isod ac yna cliciwch ar Anfon. Pan fyddwch chi’n ymweld â’ch llyfrgell i gasglu eich cerdyn aelodaeth, cofiwch gymryd dogfen i ddangos prawf o’ch enw a cyfeiriad er mwyn i ni fedru gwneud eich cerdyn yn ddilys. Dogfennau derbyniol: trwydded yrru, bil nwy, trydan neu ddŵr, llyfr pensiwn/budd-dal, llythyrau, datganiad banc, presgripsiwn meddyg. Gallwch chi gasglu eich cerdyn llyfrgell o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Datganiad Preifatrwydd | Diogelu Data

Eich Manylion


Rhowch eich rhif ffôn,ffôn symudol a'ch cyfeiriad ebost*

*

Hidlwr SbamGwasgwch y botwm Cyflwyno i anfon eich cais.