Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgell Deithiol

Mae ein llyfrgell symudol yn darparu gwasanaeth poblogaidd i'r ardaloedd hynny o'r sir nad ydynt yn agos at lyfrgell. Mae'n ymweld â thros 70 lleoliad unwaith bob tair wythnos ac mae ganddi amrywiaeth helaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol a ddiweddarir yn rheolaidd (gan gynnwys llyfrau poblogaidd), llyfrau print bras, a llyfrau sain ar gyfer oedolion a phlant.

Mae mynediad yn hawdd oherwydd gan i'r cerbyd fod â lifft i'r bobl sydd ei angen. 

I ymuno – bydd angen i chi lenwi ffurflen syml a dod â phrawf adnabod.  Os ydych eisoes wedi ymuno mewn llyfrgell arall yn y sir nid oes angen ailymuno – dim ond dod â'ch cerdyn llyfrgell presennol gyda chi.

Mae'r gwasanaeth neilltuo am ddim yn eich galluogi i gael unrhyw eitem sydd mewn stoc yn ein llyfrgelloedd.  Gallwch wneud cais am eitemau gyda staff y llyfrgell symudol neu ewch i gatalog y llyfrgell a neilltuwch ar-lein (bydd angen rhif PIN arnoch i wneud hyn).

Gyfeilia, Marchwiel, Isycoed, Rhosymedre, Plas Madoc

Dydd Mawrth Taith 2 (Bob tair wythnos)

 1. Gyfeilia, Moreton Terrace LL13 0YN (9.20 - 9.50am)
 2. Marchwiel, Maelor View LL13 0RJ (10.00 - 10.35am)
 3. Marchwiel, Ridgeway LL13 0SB (10.40 - 11.25am)
 4. Isycoed, School LL13 9RL (11.45am - 12.30pm)
 5. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30 - 3.45pm)
 6. Plas Madoc, Plas Telford LL14 3AU (3.50 - 4.50pm)

2019

 • Ionawr 15
 • Chwefror 5 a 26
 • Mawrth 19
 • Ebrill 9 a 30
 • Mai 21
 • Mehefin 11
 • Gorffennaf 2 a 23
 • Awst 13
 • Medi 3 a 24
 • Hydref 15
 • Tachwedd 5 a 26
 • Rhagfyr 17

Bangor-is-y-Coed, Talwrn Green, Horsemans Green, Erbistock, Eyton, Cross Lanes

Dydd Mercher Taith 3 (Bob tair wythnos)

 1. Bangor-is-y-Coed, Abbotsway LL13 0AA (10.00 - 11.15am)
 2. Tallarn Green, Elk View SY14 7LH ( 11.40am - 12.25pm)
 3. Horsemans Green, Scout Hut SY13 3DY (12.45 - 1.15pm)
 4. Erbistock, St Irvin's Estate LL13 0DN (2.40 - 3.20pm)
 5. Eyton, Eyton Church LL13 0YF (3.30 - 4.10pm)
 6. Cross Lanes, Parc Nantclwyd LL13 0QA (4.30 - 5.00pm)
 7. Bangor on Dee, Sandown Road LL13 0JA (5.35 - 6.30pm)

2019

 • Ionawr 16
 • Chwefror 6 a 27
 • Mawrth 20
 • Ebrill 10
 • Mai 1 a 22
 • Mehefin 12
 • Gorffennaf 3 a 24
 • Awst 14
 • Medi 4 a 25
 • Hydref 16
 • Tachwedd 6 a 27
 • Rhagfyr 18

Holt, Burton, Lavister, Yr Orsedd

Dydd Iau Taith 4 (Bob tair wythnos)

 1. Holt, Bellis Brothers LL13 9YU (9.25 - 10.10am)
 2. Burton, Lôn Croes Howell LL12 0LE (10.25 – 11.00am)
 3. Lavister, Nag's Head LL12 0DN (11.15am – 12.00pm)
 4. Yr Orsedd, Y Berllan LL12 0EY (1.15 – 4.15pm)

2019

 • Ionawr 17
 • Chwefror 7 a 28
 • Mawrth 21
 • Ebrill 11
 • Mai 2 a 23
 • Mehefin 13
 • Gorffennaf 4 a 25
 • Awst 15
 • Medi 5 a 26
 • Hydref 17
 • Tachwedd 7 a 28
 • Rhagfyr 19

Bronington, Bettisfield, Hanmer, Penley, Penley Mill

Dydd Gwener Taith 5 (Bob tair wythnos)

 1. Bronington, Maes Llwyn SY13 3JB (9.45 – 11.00am)
 2. Bettisfield, Cadney Lane SY13 2LW (11.15am – 12.15pm)
 3. Hanmer, Y Sgwâr SY13 3DE (12.30 – 1.10pm)
 4. Penley, Canolfan RainbowSY13 0GB (2.15 – 3.15pm)
 5. Penley Mill, Garej LL13 0LY (3.30 – 4.00pm)

2019

 • Ionawr 18
 • Chwefror 8
 • Mawrth 1 a 22
 • Ebrill 12
 • Mai 3 a 24
 • Mehefin 14
 • Gorffennaf 5 a 26
 • Awst 16
 • Medi 6 a 27
 • Hydref 18
 • Tachwedd 8 a 29
 • Rhagfyr 20

Garth, Pentre, Trefor, Rhosymedre, Froncysyllte

Dydd Mawrth Taith 7 (Bob tair wythnos)

 1. Garth, Rockman's Arms LL20 7YT (9.30 - 10.10am)
 2. Garth, Ysgol Gynradd LL20 7UY (10.15 – 11.00am)
 3. Pentre, New Bungalows LL14 5AW (11.20am – 12.00pm)
 4. Trefor, Canolfan Gymunedol LL20 7UD (1.15 - 2.15pm)
 5. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30 – 3.45pm)
 6. Froncysyllte, Lay-by LL20 7RA (4.00 – 4.40pm)

2019

 • Ionawr 22
 • Chwefror 12
 • Mawrth 5 a 26
 • Ebrill 16
 • Mai 7 a 28
 • Mehefin 18
 • Gorffennaf 9 a 30
 • Awst 20
 • Medi 10
 • Hydref 1 a 22
 • Tachwedd 12
 • Rhagfyr 3

Wern, Bwlchgwyn, Gwynfryn, Coedpoeth, Tanyfron, Brymbo, Black Park, Pen-y-Cae

Dydd Mercher Taith 8 (Bob tair wythnos)

 1. Wern, Wern View LL14 4LU (9.30 - 10.05am)
 2. Bwlchgwyn, Monument LL11 5YG (10.20 – 11.25am)
 3. Gwynfryn, Safle Bws LL11 5YU (11.30am – 12.05pm)
 4. Coedpoeth, Maes-y-Capel LL11 3UD (12.15 – 12.50pm)
 5. Tanyfron, Ffordd Parc LL11 5GS (1.55 – 2.40pm)
 6. Brymbo, Ffordd Offa (2.45 - 3.25pm)
 7. Caego, Ffordd Bers LL11 6TH (3.35 - 4.05pm)
 8. Black Park, Maes-y-Parc LL14 5BD (4.55 - 5.30pm)
 9. Pen-y-Cae, Stryd y Neuadd LL14 2EG (5.50 – 6.40pm)

2019

 • Ionawr 2 a 23
 • Chwefror 13
 • Mawrth 6 a 27
 • Ebrill 17
 • Mai 8 a 29
 • Mehefin 19
 • Gorffennaf 10 a 31
 • Awst 21
 • Medi 11
 • Hydref 2 a 23
 • Tachwedd 13
 • Rhagfyr 4

Sydallt, Bradle, Rhosrobin, Pandy, Rhostyllen

Dydd Iau Taith 9 (Bob tair wythnos)

 1. Sydallt, Canolfan Gymunedol LL12 9SS (9.45 – 10.15am)
 2. Bradley, The Ring LL11 4BP (10.30 – 11.20am)
 3. Rhosrobin, Glanaber, Dodds Lane LL11 4PZ (11.25am – 12.05pm)
 4. Pandy, Ystâd Bluebell LL11 2UG (12.10 – 12.45pm)
 5. Rhostyllen, Cwrt Woodside LL14 4DE (2.00 – 2.55pm)
 6. Rhostyllen, Rhodfa Tudor LL14 4EA (3.00 – 4.15pm)

2019

 • Ionawr 3 a 23
 • Chwefror 14
 • Mawrth 7 a 28
 • Ebrill 18
 • Mai 9 a 30
 • Mehefin 20
 • Gorffennaf 11
 • Awst 1 a 22
 • Medi 12
 • Hydref 3 a 24
 • Tachwedd 14
 • Rhagfyr 5

Holt, Parc Caia

Dydd Gwener Taith 10 (Bob tair wythnos)

 1. Holt, Cae'r Llew LL13 9JN (9.45am - 12.00pm)
 2. Holt, Dee Park LL13 9YQ (1.00 - 1.40pm)
 3. Caia Park, Tŷ Queensway LL13 8YD (2.00 - 2.30pm)
 4. Caia Park, Ysgol Hafod-y-Wern LL13 9HD (2.45 - 4.00pm)

2019

 • Ionawr 4 a 25
 • Chwefror 15
 • Mawrth 8 a 29
 • Ebrill Dim gwasanaeth
 • Mai 10 a 31
 • Mehefin 21
 • Gorffennaf 12
 • Awst 2 a 23
 • Medi 13
 • Hydref 4 a 25
 • Tachwedd 15
 • Rhagfyr 6

Wrecsam, Rhosymedre, Rhos

Dydd Mawrth Taith 12 (Bob tair wythnos)

 1. Wrecsam, Fairhaven LL13 8TB (9.30 - 10.15am)
 2. Wrecsam, Canolfan Gymunedol Pentre Gwyn LL13 0NT (10.30 - 11.15am)
 3. Wrecsam, Ysgol Sant Christopher LL13 7BW (11.25am – 12.25pm)
 4. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30 - 3.45pm)
 5. Rhos, Ffordd Offa LL14 2RY (4.00 - 4.30pm)

2019

 • Ionawr 8 a 29
 • Chwefror 19
 • Mawrth 12
 • Ebrill 2 a 23
 • Mai 14
 • Mehefin 4 a 25
 • Gorffennaf 16
 • Awst 6 a 27
 • Medi 17
 • Hydref 8 a 29
 • Tachwedd 19
 • Rhagfyr 10

Pontfadog, Llwynmawr, Glyn Ceiriog, Nantyr, Pandy, Tregeiriog, Llanarmon

Dydd Mercher Taith 13 (Bob tair wythnos)

 1. Pontfadog, Swyddfa Bost Ll20 7AR (9.45 – 10.20am)
 2. Llwynmawr, Neuadd Goffa Oliver Jones LL20 7AG (10.25 – 11.00am)
 3. Glyn Ceiriog, Cae'r Ysgol LL20 7HG (11.10am – 12.25pm)
 4. Glyn Ceiriog Ysgol Cynddelw CP (1.30 – 2.10pm)
 5. Pandy, Safle Bws LL20 7NY (2.30 – 3.00pm)
 6. Tregeiriog, Safle Bws LL20 7LA (3.10 – 3.45pm)
 7. Llanarmon, West Arms LL20 7LD (3.50 – 4.25pm)
 8. Glyn Ceiriog, Cae'r Ysgol LL20 7HG (5.10 – 6.15pm)

2019

 • Ionawr 9 a 30
 • Chwefror 20
 • Mawrth 13
 • Ebrill 3 a 24
 • Mai 15
 • Mehefin 5 a 26
 • Gorffennaf 17
 • Awst 7 a 28
 • Medi 18
 • Hydref 9 a 30
 • Tachwedd 20
 • Rhagfyr 11

Brynhyfryd, Wrecsam (Wisteria Court, Springfields, Sylvester Court, Cae Glo)

Dydd Iau Taith 14 (Bob tair wythnos)

 1. Brynhyfryd, Caer Haf LL11 4UL (9.35 - 10.10am)
 2. Wrecsam, Wisteria Court LL11 2AJ (10.30 - 11.30am)
 3. Wrecsam, Springfields LL11 2PA (11.35am - 1.15pm)
 4. Wrecsam, Sylvester Court LL13 8QJ (2.15 - 3.00pm)
 5. Wrecsam, Cae Glo, Colliery Road LL11 2BJ (3.15 - 4.15pm)

2019

 • Ionawr 10 a 31
 • Chwefror 21
 • Mawrth 14
 • Ebrill  4 a 25
 • Mai 16
 • Mehefin 6 a 27
 • Gorffennaf 18
 • Awst 8 a 29
 • Medi 19
 • Hydref 10 a 31
 • Tachwedd 21
 • Rhagfyr 12

Rhosymedre, Acrefair, Rhiwabon, Rhos, Ponciau

Dydd Gwener Taith 15 (Bob tair wythnos)

 1. Rhosymedre, Llys-y-Graig LL14 3YH (9.30 – 10.20am)
 2. Acrefair, Ffordd Bethania LL14 3TS (10.30 – 11.20am)
 3. Ruabon, St. Michael's Close LL14 6PP (11.30am – 12.35pm)
 4. Rhos, Llys-y-Mynydd LL14 1BT (1.45 – 2.55pm)
 5. Ponciau, Plas-y- Delph LL14 1EG (3.00 – 4.15pm)

2019

 • Ionawr 11
 • Chwefror 1 a 22
 • Mawrth 15
 • Ebrill 5 a 26
 • Mai 17
 • Mehefin 7 a 28
 • Gorffennaf 19
 • Awst 9 a 30
 • Medi 20
 • Hydref 11
 • Tachwedd 1 a 22
 • Rhagfyr 13

Os na fydd y llyfrgell symudol yn ymweld am unrhyw reswm (e.e. cerbyd yn torri lawr, tywydd gaeafol) bydd y staff yn gwneud eu gorau i gysylltu â chi neu gysylltu ag unigolyn cyswllt yn y gymuned.

Os hoffech helpu drwy fod yn unigolyn cyswllt gadewch i staff y llyfrgell wybod hynny.