Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystafelloedd ar gael i’w llogi yn Llyfrgell Wrecsam

Ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i leoliad ar gyfer eich cyfarfod? Mae’r ddwy ystafell ganlynol ar gael i’w llogi yn Llyfrgell Wrecsam am brisiau rhesymol. Mae’r prisiau’n seiliedig ar nifer y sesiynau a archebir, er enghraifft, bore, prynhawn neu gyda’r nos. Mae Wi-Fi ar gael ynghyd â chyfleusterau parcio y tu allan i’r llyfrgell.

Ystafell Gyfarfod Fawr

Mae gan yr ystafell gyfarfod fawr le i 25 o bobl eistedd, taflunydd sefydlog a sgrin ar gyfer cyflwyniadau ac mae mynediad ar gael hefyd at chwech o gyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio.

Ystafell Gyfarfod Fach

Mae gan yr ystafell gyfarfod fach le i hyd at wyth o bobl eistedd.

Ffurflen Ymholiadau Am Archebu Ystafell

Os hoffech logi un o’r ystafelloedd cyfarfod uchod, mae croeso i chi lenwi’r ffurflen ymholiadau ganlynol neu ffonio 01978 292090 i gael mwy o wybodaeth.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion
Yr ystafell y mae gennych ddiddordeb ynddi

Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod er mwyn anfon eich ymholiad.