Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Her Ddarllen yr Haf

Sut mae cofrestru fy mhlentyn?

Y cyfan sydd eisiau i chi’i wneud ydy ymweld â’ch llyfrgell leol ar ddechrau gwyliau haf yr ysgol lle bydd staff ar gael i gofrestru eich plentyn. Mae i gyd yn gwbl rad ac am ddim.

Pa lyfrau all fy mhlentyn eu darllen?

Mae’r her hon wedi’i dylunio i blant o bob oed a gallu. Gallant ddarllen unrhyw lyfrau a ddymunant – llyfrau ffaith, straeon, llyfrau jôc, llyfrau awdio, llyfrau lluniau – nhw biau ddewis. Cyn belled â’u bod yn benthyg o’r llyfrgell, maen nhw i gyd yn cyfrif.

Ydy'r plant sy'n gorffen yr her yn cael unrhyw beth yn wobr

Ydyn.  Fe fydd pob plentyn yn derbyn tystysgrif a medal a gwobrau arbennig ar hyd y ffordd.

Sut mae plant yn elwa o gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf flynyddol?

Ddim yn aelod o'r llyfrgell?

Peidiwch â phoeni.  Y cyfan sydd eisiau i chi ei wneud ydy galw i mewn i’ch llyfrgell leol gydag un math o ID ac fe’ch cofrestrwn chi neu ymuno arlein.

Ymuno Arlein

Gwyliwch y gofod hwn am fwy o wybodaeth am y sialens nesaf.