Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Crefftau i Oedolion

Grwp Crefft I oedolion Llyfrgell Brynteg - bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 12.30pm. Dewch a'ch crefftau a rhannu eich syniadau dros baned o de a sgwrs. Croeso I bawb!

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Every Saturday 10am - 12.30pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10390

Clwb Llyfrau Brynteg

Grwp Llyfrau Brynteg: Os hoffech chi gael sgwrs am lyfrau wrth fwynhau paned o de a thamaid o gacen, beth am ymuno a Grwp Llyfrau Brynteg. Maent yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf y mis, 2-3pm

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Last Thursday of every month 2-3pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10389

Adult Reading Group

Join in and discuss current months choice of book

Venue: Chirk Library, chapel Lane, Chirk, Wrexham, Ll14 5NF
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: First Tuesday of the Month 2.30 p.m

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free Of Charge

Date event submitted: 06 July 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11161

GRWP CREFFT OEDOLION

Mae'r grwp crefft oedolion yn cyfarfod bob dydd Mercher ac yn mwynhau cwpl o oriau mewn awyrgylch anffurfiol, gan ddatblygu eu sgiliau neu ddysgu rhai newydd gan eu cyd-aelodau. Felly, os ydych yn mwynhau gwau, Crosio neu groes-bwyth, neu unrhyw sgil arall fyddech yn hoffi ei rannu gyda aelodau'r grwp, byddem yn filch o'ch gweld yn ymuno a ni.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2017
Time: 1pm - 3pm

This is event is suitable for ADULTS

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: FREE

Date event submitted: 06 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10550

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Sesiynau Darllen ar y Cyd

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal sesiynau darllen ar y cyd mewn grwp bob dydd Mawrth rhwng 2.30 a 4pm. P’un ai ydych chi’n ddarllenwr brwd, ddim yn darllen o gwbl neu’n dyheu am rywfaint o amser a lle i ymlacio, efallai mai dyma’r sesiynau i chi. Bob wythnos, mae straeon byrion a cherddi yn cael eu darllen yn uchel a’u trafod dros baned a bisged. Does dim pwysau, gallwch ddewis cymryd rhan neu wrando yn unig.

Venue: Wrexham Library
Dates: 17/01/2017 to 17/12/2017
Time: 2.30-4pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10565

Grwp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis. Croeso I bawb.

Venue: Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Castle Road, Coedpoeth, Wrexham.
Dates: 24/01/2017 to 28/11/2017
Time: 2-3pm

This is event is suitable for Adult

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 722920

Ticket Price: Free

Date event submitted: 20 December 2016 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10396

Clwb Llyfrau Oedolion

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso I aelodau newydd!

Venue: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dates: 06/06/2017 to 21/12/2017
Time: 2.00pm - 3.00pm

This is event is suitable for Adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 June 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11056

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos l drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileririau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dates: 09/06/2017 to 21/12/2017
Time: 3.30pm - 4.30pm

This is event is suitable for 5 - 11

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 June 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11055

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Monday 2pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Tuesday 2pm - 4pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Grwp Darllen i Oedolion

Dewch i ymuno a ni ar y Dydd Llun cyntaf o'r mis i sgwrsio am lyfrau 3.45-4.45.

Venue: Rhos Library
Dates: 04/09/2017 to 02/10/2017
Time: 3.45pm-4.45pm

This is event is suitable for Adult

Contact Rhos Library on 01978840328 or email rhos.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of Charge

Date event submitted: 07 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11228

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 28/09/2017 to 29/11/2018
Time: 2-3pm

This is event is suitable for 16+

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

Bore Coffi Mwyaf y Byd Macmillan

Llyfrgell Brynteg/Canolfan Goffa Brynteg - Diwrnod agored a Bore Coffi Macmillan - Didd Sadwrn 30 Medi 11am-2pm. Bydd te, coffi a chacen yn y neuadd a'r llyfrgell - bydd yr holl arian yn mynd tuag at Macmillan Cancer Support. Bydd gweithgareddau crefft yn y llyfrgell. Bydd stondinau amrywiol gyda gwybodaeth beth sy'n digwydd yn y Ganolfan yn cynnwys grwpiau cymunedol, dysgu oedolion a'r llyfrgell. Felly dewch I gael sgwrs a phaned!

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg - Brynteg Memorial Centre/Canolfan Goffa Brynteg
Date: 30/09/2017
Time: 11am - 2pm

This is event is suitable for ALL

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Lynda.Davies@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Donations for coffee, tea and cake - proceeds to Macmillan

Date event submitted: 14 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11292

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 05/10/2017 to 06/12/2018
Time: 2.15 - 4.15pm

This is event is suitable for 16+

Contact Carol Jones on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: £2

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Ysgrifenwyr Trosedd, Cyfreithwyr a Phlismyn!

Awduron Troseddu, Twrneiod a Phlismyn I ddathlu Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal noson arbennig yng nghwmni’r awduron llyfrau troseddu / arswyd adnabyddus Paul Finch a Neil White. Dowch draw a'r y 10 Hydref, 7yp, i wrando arnynt yn trafod ymchwiliadau llofruddiaeth go iawn A HEFYD i ddallt y dalltins ar sut i ysgrifennu dramâu troseddu ar gyfer y teledu; gyda sesiwn holi ac ateb a llofnodi llyfrau i ddilyn. Bydd Waterstone’s yn gwerthu llyfrau ar y noson. A’r cwbl am bris teg iawn o £5 y tocyn (consesiynau £4), ar gael o lyfrgell Wrecsam.

Venue: Wrexham Library
Date: 10/10/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5 / £4

Date event submitted: 14 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11293