Gwasanaeth Gwybodaeth

A hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf, yn gyflym? Wel, beth am ymweld 'n Llyfrgell Gyfeiriol yn Llyfrgell Wrecsam? Rydym yn ateb tua 60,000 o gwestiynau bob blwyddyn drwy ddarparu gwybodaeth brintiedig ac electronig sy'n cwmpasu ystod eang o bynciau.

Sut i gysylltu ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ni yn Llyfrgell Gyfeiriol Wrecsam ar 01978 292091, neu drwy e-bost ar: llyfrgell.gyfeiriol@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig