Awdur Dan Sylw

Scott Mariani

Bu i Scott Mariani gael ei fagu yn nhref St Andrews, Yr Alban. Astudiodd Ieithoedd Modern ac Astudiaethau Ffilm ym Mhrifysgol Rhydychen ac aeth i weithio fel cyfieithydd, cerddor proffesiynol, hyfforddwr saethu llawddrylliau a gohebydd ar ei liwt ei hun cyn dod yn awdur llawn amser. Cafodd Scott y syniad am y cymeriad Ben Hope tra allan yn cerdded un diwrnod ac ysgrifennewyd draft gyntaf y nofel mewn tair wythnos. Bu’r nofel yn llyfr clawr caled gan werthu ei argraffiadau mewn llai na deufis. Yna prynodd Avon gwasgnod HarperCollins yr hawliau i’r llyfr clawr papur a chynnig cytundeb pedwar llyfr i Scott gan lansio’r gyfres o ddifrif. Mewn llai na blwyddyn comisiynwyd Scott i ysgrifennu tri llyfr Ben Hope arall. Mae Scott yn byw mewn tŷ 1830 blerdwf gwledig yn anialdir gorllewin Cymru. Pan nad yw’n ysgrifennu, mae’n mwynhau jazz a saethyddiaeth, mae’n gefnogwr ffilmiau brwd, yn gwirioni ar astroniaeth ac mae’n ceisio canfod amser i yrru ei Triumph Bonneville ar hyd y lonydd gwledig.

yn ôl i'r brig