Newydd

Mae casgliad o lyfrau lluniau ar gyfer plant mewn print anferth a Braille ar gael yn Llyfrgell Wrecsam. Mae’n gasgliad hyfryd ac mae modd i aelodau’r llyfrgell fenthyca’r llyfrau am ddim – mae teitlau gan awduron megis Julia Donaldson, Anthony Browne, Nick Butterworth and Lucy Cousins ar gael.

Maint y ffont yw 75 pwynt ac mae Braille yno hefyd. Mae’r llyfrau wedi cael eu dylunio fel bod darllenwyr braille neu brint bras yn gallu darllen heb amharu ar y lluniau, felly mae’n rhoi cyfle i blant ac oedolion ddarllen gyda’i gilydd, gan sefydlu perthynas addysgol a chymdeithasol – a dyna’r brif ffactor sy’n cyfrannu at y modd y mae plant y blynyddoedd cynnar yn dysgu iaith, hyder a chyfathrebu chymdeithasol. Y defnyddwyr mwyaf tebygol ar y llyfrau hyn yw oedolion neu blant sydd â phroblemau macwlaidd, er enghraifft cataract a phroblemau eraill sy’n effeithio ar y macwla – sy’n effeithio ar eu gallu i ddarllen. Gallai’r llfyrau fod yn ddefnyddiol i bobl sydd ag anabledd dysgu ac sydd angen print anferth a lluniau er mwyn cefnogi eu dysgu. Bydd y dylunwaith yn cynorthwyo pobl sydd yn dioddef o anhwylderau sy’n effeithio ar gydsymud llaw a llygad a deheurwydd yn ogystal.

yn ôl i'r brig