Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Wrecsam

Croeso i Wasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Wrecsam

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am dysgu gydol oes, ein newyddion a gwybodaeth berthnasol am Wasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.


Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth:

Arwyddio Llyfrau

Astudiaethau Lleol

Awdur Dan Sylw

Caeth i'r Cartref

Canolfan Gwybodaeth am Blant

Casgliad Gofalwyr

Ceisiadau

Clybiau Cyfrifiaduron

Cyswllt Cartref

Cyllylltiadau Llyfrau

Dysgu Gydol Oes

Ebost

e-Lyfrau

e-Lyfrau Llafar

Europe Direct (Ewrop Uniongyrchol)

Ffacs

Gwasanaethau Benthyca Oedolion

Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyfeiriol

Gwasanaeth Llyfrgell Symudol

Hyrwyddo Llyfrau

Llinell Fusnes

Llowcwyr Llyfrau

Llogi Ystafelloedd

Llungopïo

Llyfrau Print Bras

Llyfrau i Fabanod

Llyfrau Llafar

Mynediad i bawb

Newyddion

Plant a Phobl Ifanc

Prosesu Geiriau

Rhyngrwyd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Lyfrgelloedd

Cyswllt Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Cyswllt Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Map Lleoliad - Llyfrgelloedd

Sylwadau Arlein ar gyfer y Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Cyfleusterau Arlein

Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam

Chwilio'r Catalog

Ymholiadau Arlein y Llyfrgell

Adnewyddu Eitemau Llyfrgell Arlein

Gwasanaeth Gwneud Cais Arlein

Zinio e-Gylchgronau Am Ddim

Gwasanaethau Llyfrgell

Taliadau

Ymuno â'r Llyfrgell a'i Defnyddio

Llyfrgelloedd Lleol

Llyfrgell Brynteg

Llyfrgell Cefn Mawr

Llyfrgell Coedpoeth

Llyfrgell Gwersyllt

Llyfrgell Llai

Llyfrgell Owrtyn

Llyfrgell Rhiwabon

Llyfrgell Rhos

Llyfrgell Wrecsam

Llyfrgell Y Waun

Casgliad Gofalwyr

yn ôl i'r brig