BFI Mediatheque yn Llyfrgell Wrecsam – y Casgliadau

Dyma restr o'r casgliadau o ffilmiau a rhaglenni teledu y gellir eu gwylio AM DDIM yn y Mediatheque ar hyn o bryd.

Cip 60 Munud
Prin o amser? Yna’r 60 Minute Guided Tour yw’r lle perffaith i ddechrau pori casgliadau Mediatheque..

Addysg Rhyw
Addysg rhyw drwy’r oesoedd.

Adeiladu’r South Bank
Cip ar etifeddiaeth bensaernïol Gŵyl Prydain 1951.

Amy Johnson: Brenhines yr Awyr
Teyrnged i frenhines yr awyr i gofnodi 80 mlynedd ers iddi dorri’r record am hedfan ar ei phen ei hun i Awstralia.

Anarchiaeth yn y DU
O Johnny Rotten i Gizzard Puke - dathliad 30ain pen-blwydd pync: y chwaraewyr, y dilynwyr a’r dychanwyr.

Ar dy Feic!
Wrth i Lundain groesawu’r Tour de France, mae Mediatheque yn dathlu carwriaeth Prydain gyda’r beic.

Bombiau Amser Te
Yfed te, y dogni a’r bomio... Croeso i’r 1940au.

Bywyd o Waith: Brenin Glo
Mediatheque yn mynd dan ddaear i archwilio canrif o godi glo ar y sgrin.

Blwch Pandora
Cip rheolaidd Mediatheque ym myd yr hynod, y cyfrin, y swynol a’r hollol beryglus.

Brathiadau Realiti
100 mlynedd o ffilmiau dogfennol Prydeinig.

Chwilio am Shangri-La
Bywyd yng ngwlad Tibet cyn ei meddiannu gan y Tsineaid.

Cleddwch fi, pan fyddwyf farw...
Yfwch iechyd da i’n diod genedlaethol gyda’r olwg hwyliog ac ewynnog hon ar gwrw ar ffilm.

Croeso i Balas Breuddwydion: Sinema Brydeinig y 1930au
Ewch yn ôl i ddegawd o ddihangdod gyda’n cwrs carlam ar luniau mawrion Prydeinig y 30au.

Cyn Canol Nos – Portread o India ar Ffilm, 1899-1947
Ffilmiau cartref, ffilmiau dogfennol, dramâu a chomedïau’n archwilio sut oedd (ac weithiau nad oedd) bywyd yn cael ei fyw yn India Brydeinig.

De Hyfryd: Lambeth a Southwark ar y Sgrin
Fel rhan o brosiect Hanes Llundain y Maer edrychwn ar ddwy fwrdeistref fywiog ar garreg drws BFI Southbank ei hun.

Drwy Lygad y Ddraig: Cymru ar y Sgrîn
Casgliad newydd pwysig o 100 o deitlau’n nodi lansio BFI Mediatheque yn Llyfrgell Wrecsam.

Dwbwl yr Helynt, Dwbwl yr Hwyl
Rhyw ac anabledd: nodyn atgoffa amserol nad yw Dydd Sant Ffolant ar gyfer pobl abl yn unig.

Ecsodus: Cofio Caethwasiaeth
Yn nodi 200fed pen-blwydd y Ddeddf yn Erbyn Caethfasnach, mae’r casgliad hwn yn edrych ar un o’r cyfnodau mwyaf cywilyddus yng ngorffennol Prydain – ei rhan yng nghaethfasnach yr Iwerydd.

Frost/Mediatheque
Archif o uchafbwyntiau gyrfa deledu David Frost, a ddewiswyd yn arbennig i nodi rhyddhau ‘Frost/Nixon’ a enwebwyd am Oscar.

Gallwn Ddatrys Pethau
Rhaglenni dogfen Prydeinig ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Galw Llundain
O Alf Garnett i Sŵ Llundain, mae hwn yn arweiniad digymar i brifddinas Lloegr ar gyfer Llundeinwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd. Yma mae’r eiconau, y corneli cudd, y cymdogaethau cyfarwydd, fel eich bod yn gallu bwrw golwg dros orffennol a phresennol y ddinas.

Geni Channel Four
Yn ôl i’r diwrnod y dechreuodd y cyfan - Dydd Mawrth 2il Tachwedd 1982.

Greddf Gwraig
Merched Prydeinig ‘gartref’ yn ystod y rhyfel.

Groto Siôn Corn
Llawenydd – a gofidiau – y Nadolig.

Gwlad yr Addewid
Arolwg o bensaernïaeth cartrefi Prydain ers y 1930au, a luniwyd gan gyfnod cythryblus ac a ddehonglwyd gan ein gwneuthurwyr ffilmiau.

Haf Cariad
Ar ôl deugain mlynedd mae’n bryd taflu eich Birkenstocks, gwisgo blodau yn eich gwallt a chofio sut y nododd Prydain yr Haf o Gariad.

Hanfod Prydeindod
Beth yw bod yn Brydeinig? Ffrwyno teimladau? Digrifwch sosi cardiau post glan môr? Dawnsio Morris? Cewch wybod yn y casgliad hwn o dros 100 o ffilmiau a rhaglenni teledu sy’n mynd â ni o Glasgow i Gôr y Cewri, o ffyn hoci i’r hijab.

Heartlands: Portread o Derby a Dwyrain Canolbarth Lloegr
Archwilio’r tirweddau, cyfarfod â’r bobl leol a darganfod treftadaeth gyfoethog Dwyrain Canolbarth Lloegr yn y casgliad nodedig hwn.

Hope and Glory
Dathliad 150fed pen-blwydd Syr Edward Elgar, y cyfansoddwr mawr Seisnig, trwy ei fywyd a’i waith

Mae’r Plant yn Iawn
Cyfle i gofio’r amserau te anghofiedig hyn gyda theledu plant Prydeinig gorau o’r 1950au i’r 1990au.

Merched Doniol
Teyrnged i hoff ddigrifwragedd ac actoresau digri Prydain.

O’r Archif – ‘Heart of an Empire’
Mae’r archifydd technegol, Catherine Pyle, yn disgrifio’r heriau a wynebodd wrth gysylltu fersiynau lluosog y ffilm ddogfennol hon o’r 1930au, a ail-olygwyd bedair gwaith mewn cyfnod cythryblus.

O’r Archif: Gwylio Gwledd i’r Llygad
Archifwyr yn archwilio’r negatif gwreiddiol golygedig o ffilm Mitchell a Kenyon 484: Crewe Hospital Procession and Pageant (1907).

Oi Britannia
Bywyd Iddewig ar y sgrin: canrif o gipolygon a hanesion cudd.

O’r Cape i Gairo: Delweddau o Affrica’r Ymerodraeth
Mae’r casgliad hwn yn edrych ar y berthynas rhwng Prydain a gwladfeydd Affrica a’r dehongliad cymhleth, a chythryblus yn aml iawn, mewn ffilmiau ac ar y teledu.  

Pethau da
Edrychwch ar ein casgliad arbennig o bethau da ar gyfer cynulleidfaoedd iau.

Pethau Hardd
Bywydau hoyw ym Mhrydain. Ymunwch â Mediatheque ar ei hynt i gyfnod cyn Graham Norton …

Play for Today
Golwg gynyddol Mediatheque dros ysgwydd ar slot ddrama gofiadwy’r BBC – gwir Theatr Genedlaethol y 1970au.

Prydain Ddu
100 mlynedd o straeon a hanesion pobl dduon Prydain a sut y’u cynrychiolir ar ffilm a theledu

Prydain Fud
Teithiwch yn ôl i oes cyn y ‘ffilmiau llafar’.

Raphael – Newid Bywyd wrth droed yr Himalaia
Gwaith yr elusen sy’n ymroddi i wella bywydau rhai o’r bobl sydd fwyaf dan anfantais yn India. Mae’n cynnwys ffilm ddogfennol o waith David Lean na fydd yn cael ei gweld yn aml.

Sinema Yfory: Cynyrchiadau’r BFI 1952-2000
Dathlu’r BFI yn 75 oed, casgliad sy’n dilyn etifeddiaeth nodedig y sefydliad o ddatblygiad arloesol y sinema ym Mhrydain.

Siopa ‘dat Syrthio
Gyda siopa heb deimlo’n euog yn frith gof, beth am i ni fyw ar eich rhan?

Straeon y Teganau a Diwedd Difyr: Etifeddiaeth Enid Blyton
Er bod miliynau o blant ar draws y byd yn hoff iawn o Enid Blyton, roedd hi’n gymeriad dadleuol. Mae’r Mediatheque yn edrych i mewn i fywyd a gwaith yr awdur poblogaidd.

Swigod Sebon
I ddathlu 50 mlynedd o Coronation Street a 25 mlynedd o Eastenders, dyma gasgliad newydd sbon o rai o raglenni mwya poblogaidd operâu sebon Prydain.

Tua’r Dwyrain! Portread o Gaergrawnt a Dwyrain Lloegr
Archwiliwch siroedd dwyreiniol Lloegr yn y casgliad newydd pwysig hwn yn i nodi lansio Mediatheque BFI yn Llyfrgell Ganolog Caergrawnt.

Y Blwch Pleidleisio
Wrth i fwrlwm yr etholiad gyrraedd ei anterth, dewch am dro i orsafoedd pleidleisio’r gorffennol ac ymunwch â’r ymgyrchoedd.

Y Dyfrgi a’i Dylwyth
Arweiniad i’r dyfrgi – hoff bysgotwr blewog pawb!

Y Gogledd a’r Gogledd-Ddwyrain: Portread o Newcastle a Gogledd-Ddwyrain Lloegr
Mae’r casgliad hwn yn ail-ymweld â thros ganrif o hanes a diwylliant, diwydiant a gwleidyddiaeth ac yn mynd ar daith anghyffredin o’r cyfnod fictoraidd i’r 21ain Ganrif.

Y Grŵp Llyfrau: The Buddha of Suburbia
Archwiliad lled-hunangofiannol Hanif Kureishi o hil a rhywioldeb ar gyrion Llundain y 1970au.

Y Grŵp Llyfrau: A Christmas Carol
Lol botes! Addasiadau hynod a rhyfeddol o ffefryn Nadoligaidd Dickens.

Y Grŵp Llyfrau: Cranford
I nodi canmlwyddiant a hanner cyhoeddi gwaith olaf Elizabeth Gaskell wedi’i leoli yn Cranford, canolbwyntiwn ar un o’i nofelau mwyaf hoff.

Y Grŵp Llyfrau: Dracula
Chwedlau’r sgrin fawr a pharanoia Fictoraidd: cloddiwch yn ddyfnach i nofel iasol 1897 Bram Stoker.

Y Grŵp Llyfrau: The Magic Toyshop
Cyfle i ddarganfod addasiad teledu'r 1980au o nofel swynol Angela Carter - 40 mlynedd ers ei gyhoeddi gyntaf.

Y Grŵp Llyfrau: Nineteen Eighty-Four (1984)
Mae’r Brawd Mawr yn eich gwylio...

Y Grŵp Llyfrau: Rebecca
"Last night I dreamed I went to Manderley again..." campwaith Daphne du Maurier ar y sgrin fach.

Y Grŵp Llyfrau: Sword of Honour
Yn cyd-daro â rhyddhau addasiad pwysig newydd i ffilm o Brideshead Revisited gan Evelyn Waugh, mae rhifyn hwn Y Grŵp Llyfrau’n edrych ar drioleg Waugh – Sword of Honour.

Y Grŵp Llyfrau: Wuthering Heights
Yr arweiniad hanfodol i ffefrynnau llenyddol Prydeinig fel y’u gwelwyd ar y sgrin. Mae’r rhifyn cyntaf hwn yn edrych ar Wuthering Heights Emily Brontë.

Y Gwirionedd am Gariad
Y Mediatheque yn troi’n gariadus.

Y Rhyw Deg
Gwyliwch! Dyma ateb Prydain i’r femme fatale...

Ynysoedd Prydain (Brit Chic)
Dewch ar fordaith trwy ddegawdau o ffilm artistiaid gyda myfyrdod Mediatheque ar bwy ydym a ble’r ydym yn byw.

Ynysoedd Prydain
Dewch ar fordaith trwy ddegawdau o ffilm artistiaid gyda myfyrdod Mediatheque ar bwy ydym a ble’r ydym yn byw.

Ysgyfarnogod Mawrth a Chwningod Y Pasg
Gyda rhyddhau Alice in Wonderland o waith Tim Burton a’r Pasg ar y ffordd, rydym yn talu gwrogaeth i greadigaethau anhygoel Lewis Carroll – Ysgyfarnog Mawrth a’r Gwningen Wen a’u teulu cwningod diniwed.

yn ôl i'r brig