BFI Mediatheque yn Wrecsam - Raphael - Newid Bywyd wrth droed yr Himalaia

Gwaith yr elusen sy’n ymroddi i wella bywydau rhai o’r bobl sydd fwyaf dan anfantais yn India. Mae’n cynnwys ffilm ddogfennol o waith David Lean na fydd yn cael ei gweld yn aml.

Mae Raphael, yr elusen Indiaidd sy’n enwog yn rhyngwladol, yn gweithredu yn Dehra Dun yng ngodre’r Himalaia. Wedi’i sefydlu ym mis Ebrill 1959 gan Leonard Cheshire a Sue Ryder, bu Raphael ers bron 50 mlynedd yn ymroi i wella bywyd rhai o’r bobl sydd fwyaf dan anfantais yn India.

Mae’r casgliad hwn o ffilmiau – y rhan fwyaf ohonynt yn waith Sefydliad Ryder-Cheshire – yn edrych ar waith Raphael dros bedwar degawd, yn gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, y ddarfodedigaeth a’r gwahanglwyf. I raddau helaeth, mae rhai o’r agweddau a’r iaith a ddefnyddiwyd yn y ffilmiau hyn yn gynnyrch y cyfnod y’u gwnaed. Fodd bynnag, maent yn gofnod prin a nodedig o waith parhaol Raphael.

I gael rhagor o wybodaeth am Raphael a manylion ei waith heddiw, ewch i www.raphaelicare.org

Robin Baker
Prif Curadur, Archif Genedlaethol y BFI

yn ôl i'r brig