Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Arfaethedig (GDMC)

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cwn a Baw Cwn) 2016

RRhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ("Y Cyngor") trwy weithredu ei bwerau dan Adran 59, 63 a 72 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 ("Y Ddeddf') a than yr holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig llunio'r gorchymyn canlynol a elwir yn: Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cwn a Baw Cwn) 2016 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Daw’r gorchymyn i rym ar 1 Mawrth 2017 a daw i ben ar 1 Mawrth 2020.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Tref Wrecsam 2016

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (“Y Cyngor”) trwy weithredu ei bwerau dan Adran 59, 63 a 72 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (“Y Ddeddf”) a than yr holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig llunio Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus tref Wrecsam 2016

Daw’r gorchymyn i rym ar 1 Awst 2016 a daw i ben ar 31 Gorffennaf 2019.

Parc a Mynwent Rhosddu - Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS

Cyf Arolwg Ordnans (AO): 3332 3508

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (“Y Cyngor”) trwy weithredu ei bwerau dan Adrannau 59, 63 a 72 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (“Y Ddeddf”) a than yr holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig llunio’r gorchymyn canlynol: o fewn yr ardal sydd wedi’i marcio yn goch ar y cynllun atodedig (y gelwir wedi hyn yn “ardal gyfyngedig ddynodedig”)

Daw’r Gorchymyn i rym ar 21 Mawrth 2016 a daw i ben ar 20 Mawrth 2019

Effaith y Gorchymyn yw gosod y gwaharddiadau canlynol ar y defnydd o’r ardal gyfyngedig ddynodedig:

  1. Sylweddau Meddwol
  2. Gwahardd Yfed Alcohol
  3. Ysmygu Mewn Ardal Chwarae Plant
  4. Unigolion Meddw
  5. Troethi Ac Ysgarthu
  6. Cysgu Yn Ystod Oriau’r Nos
  7. Gollwng Sbwriel
  8. Baw Cŵn
  9. Cadw Cŵn Dan Reolaeth
  10. Eithriadau