Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Grove Park Theatre Christmas Craft Fair

Craft stalls including papercrafts, knitted toys, paintings, wooden gifts, jams, chutneys, Christmas decorations, festive gifts and refreshments.

Lleoedd: Grove Park Theatre, Hill Street, Wrexham

Dyddiad: 18/11/2017 to 18/11/2017

Amseroedd: 10.30am - 2pm

Addas ar gyfer Family Event
Cyswllt Sarah Giles on 07789 727413 neu Ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free Entry

Noson siopa Nadolig DW Fitness First

Byddwn yn cynnal noson siopa Nadolig yn ein clwb caffi neu ar 20 Tachwedd ar gyfer aelodau a phobl sydd ddim yn aelod o'n cyfleusterau. Mae amrywiaeth o fusnesau lleol yn mynychu'r digwyddiad gyda syniadau anrheg Nadolig i bawb.

Lleoedd: DW Fitness First Wrexham

Dyddiad: 20/11/2017 to 20/11/2017

Amseroedd: 5pm

Addas ar gyfer -
Cyswllt Beth Wright on 01978 340010 neu Ebost wrexhamfc@dwsports.com

Pris Tocyn: -

Crefftau Nadoligi I Blant

Crefftau Nadoligi I Blant 30/11/17, 7/12/17 & 14/12/17

Lleoedd: Llay Library

Dyddiad: 30/11/2017 to 14/12/2017

Amseroedd: 3.30pm -4.30pm

Addas ar gyfer 5-12years
Cyswllt Llay Library on 01978 855100 neu Ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Canolfan Adnoddau Parc Llai Ffair Nadolig Flynyddol

Lots of stalls: tombola, raffle, gifts, crafts & cakes!

Come and meet Santa for only £1.50 and receive a gift from him!

All monies raised for Llay Park Resource Centre Management Committee

Lleoedd: Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham, LL12 0SA

Dyddiad: 01/12/2017 to 01/12/2017

Amseroedd: 3pm - 6pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Sarah Jane Smallwood-Smith on 01978 859020 neu Ebost lprc@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Ffair Nadolig

Stondinau, gemau, lluniaeth a grot am ddim.

Lleoedd: Clwyd Special Riding Centre, Llanfynydd, LL11 5HN

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 10am - 1pm

Addas ar gyfer Family
Cyswllt Vicky Evans on 01352770446 neu Ebost volunteering@clwydspecialridingcentre.co.uk

Pris Tocyn: Adults £1 Children Free

Friends of Ruabon Frost Fayre

Craft Stalls, Sanata's Grotto,Christmas Gifts, Henna/Glitter Tattoos, Festive Refreshments.

Lleoedd: Ruabon Village Hall, Ruabon

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer Family Event
Cyswllt Sarah Giles on 07789 727413 neu Ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free Entry

Ogof Siôn Corn

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig. Tocynnau ar gael o’r Ganolfan Groeso.

Lleoedd: Queens Square, Wrexham

Dyddiad: 02/12/2017 to 23/12/2017

Amseroedd: Monday - Saturday, 11am - 4pm

Addas ar gyfer All children
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Strafagansa’r Nadolig

Mae Wrecsam wedi mynd allan o'i ffordd i wneud y Nadolig hwn yn un gwerth chweil. Bydd gorymdaith gerddorol lawen y tymor yn gweld Siôn Corn, ei geirw a hosan yn llawn syrpreisys yn llenwi strydoedd canol y dref.

Bydd yr orymdaith yn gadael Ffordd Rhosddu am 11am, ac yn dilyn bydd band ymdeithiol, wedyn cymeriadau teledu plant poblogaidd, ceirw go iawn, Siôn Corn ei hun a llawer mwy.

Bydd yr orymdaith yn teithio ar hyd Stryt Yr Arglwydd, Stryt y Dug, Stryt yr Hôb, Stryt y Frenhines. Yna bydd yr orymdaith yn stopio ar Sgwâr y Frenhines ar gyfer agoriad Ogof Siôn Corn. Bydd y Groto ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 23 Rhagfyr.

Bydd Sgwâr y Frenhines yn llawn stondinau, reidiau i blant, corau’n canu carolau, teithiau trên am ddim, cyfleoedd i dynnu lluniau gyda chymeriadau'r plant a glôb eira Nadolig mawr.

Lleoedd: Queens Square, Wrexham

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Nadolig Neuadd Bentref Bradle

Caneuon nadolig gan grwp chwarae Bradle, Rainbows & Brownis a phlant lleol.Stondinau diri, tombola a tombola tegannau, llyfrau lwcus, raffl, tegannau, llyfrau a chacennau a lluniaeth hefyd. Mae'r pris mynediad yn cynnwys mins pei a phaned. Cewch weld Sion Corn yn ei grotto am £1.50 a chael anrheg. Bydd pob arian a godir yn mynd tuag at gynnal Neuadd Bentref Bradle.

Lleoedd: Bradley Village Hall, Glanllyn Road, Bradley, Wrexham LL11 4BB

Dyddiad: 02/12/2017 to 02/12/2017

Amseroedd: 11am - 1pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Vervaine Edwards on 07752859254 neu Ebost vervaine60@gmail.com

Pris Tocyn: Adults £1 Children Free

Ffilmiau Nadolig i’w Gwylio o’ch Car

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a ‘This Is Wrexham’ yn Cyflwyno.... Ffilmiau Nadolig i’w Gwylio o’ch Car! 5.15pm - Elf (PG) 8.00pm - Home Alone (PG) Prynwch docynnau o flaen llaw o Ganolfan Groeso Wrecsam (01978 292015) neu ar-lein yma www.thisiswrexham.co.uk [sicrhewch bod manylion cofrestru eich car wrth law]. Bydd popcorn i bob car pan fyddant yn cyrraedd

Lleoedd: Waterworld (Bodhyfryd) car park, Chester Street, Wrexham

Dyddiad: 03/12/2017 to 03/12/2017

Amseroedd: 5.15pm / 8pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Tourist Information Centre on 01978 292015 neu Ebost tic@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 292015
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.thisiswrexham.co.uk

Pris Tocyn: £15 per car

Parti Disgo Nadolig

Mae angen tocynnau am ddim ar gyfer y disgo.

Casglwch ymlaen llaw yn y dderbynfa

Plant 5-10 oed

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Gwnewch belen i addurno coeden Nadolig y llyfrgell

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 05/12/2017 to 05/12/2017

Amseroedd: 5pm - 7pm

Addas ar gyfer 5-10 years
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Marchnad Nadolig Fictoraidd

Dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion y Nadolig; ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

Lleoedd: From Queens Square to St Giles’ Church

Dyddiad: 07/12/2017 to 07/12/2017

Amseroedd: 12noon - 8pm

Addas ar gyfer All
Cyswllt Lauren Hammond on 01978 292419 neu Ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Crefftau’r Nadolig

Cyfle i wneud eich crefftau Nadolig gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac wedi’u hailgylchu.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 10/12/2017 to 10/12/2017

Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

CERFIO RHEW YN FYW HEFYD MARCHNAD FWYD NADOLIGAIDD

Barod ar gyfer y Nadolig! Cerfio rhew yn fyw gyda Simon O’Rouke Hefyd, Marchnad Fwyd Nadoligaidd a gwobrau gwych i’w hennill Amgueddfa Wrecsam, dydd Iau 14 Rhagfyr 2017 3PM - 8PM Barod ar gyfer y Nadolig! Oedolion £2.50 Teulu £5 (2 Oedolyn a hyd at 3 Plentyn) Dyfalwch beth sy’n cael ei gerfio a gallwch ennill bar o siocled Archebwch ar-lein yn THISISWREXHAM.CO.UK neu cysylltwch â’r Amgueddfa am docynnau i gael cyfle i ennill taith am ddim o amgylch Bragdy Wrecsam Lager yn ogystal â 12 potel o lager! Bwyd lleol oddi wrth Mrs Piclklepot, Sabor De Amor, Veggie Fayre Brownies .

Lleoedd: WREXHAM MUSEUM COUNTY BUILDINGS REGENT STREET LL11 1RB

Dyddiad: 14/12/2017 to 14/12/2017

Amseroedd: 3PM - 8PM

Addas ar gyfer 0- 80
Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 297460
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://Thisiswrexham.co.uk

Pris Tocyn: 2.50 per adult £5.00 family ticket

Ysgol Clywedog - Marchnad Nadolig

Bwyta, yfed ac hapusrwydd! Mae Ysgol Clywedog yn hapus i gyhoeddi bod eu Marchnad Nadolig yn ôl am ei 3ydd flwyddyn. I gynorthwyo Hosbis Hope House.

Ymunwch â ni ar y 21ain o Ragfyr rhwng 5-7pm. Bydd llawer o stondinau hyfryd, lluniaeth, raffl, gemau a Groto Siôn Corn, ynghyd â digonedd o barcio am ddim a mynediad am ddim.

Os hoffech chi gael stondin yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 01978 346800

Lleoedd: Ysgol Clywedog, Ruthin Road, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 5 till 7 pm

Addas ar gyfer All ages
Cyswllt Carrie Davies / Louise Hope on 01978 346800 neu Ebost carrie.davies@clywedog.org

Pris Tocyn: Free entry

Prynhawn Ffilmiau Nadolig

Popgorn a diod £1.00 y plentyn

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 3.30pm

Addas ar gyfer 4-11 years
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Garolau a Mins Peis

Dewch i ymuno â ni am garolau a mins peis

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre, Gwersyllt, Wrexham

Dyddiad: 21/12/2017 to 21/12/2017

Amseroedd: 10.30am

Addas ar gyfer All
Cyswllt Sandra Davies on 01978 722880 neu Ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free