Ysbyty Maelor Wrecsam

Croeso i dudalen gwybodaeth Ysbyty Maelor Wrecsam.

Anelwn at roi gwybodaeth sylfaenol i chi am sut i gyrraedd Ysbyty Maelor Wrecsam.

Gweler hefyd gwefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Ysbyty Maelor Wrecsam.

Rhif ffôn prif Switsfwrdd yr Ysbyty yw: 01978 291100

yn ôl i'r brig