Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad - Beth Sydd Bwysicaf? Y Wrecsam a Garem

Rydym ni'n gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd chi, a bywydau cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch am eich cymorth hyd yma. Mae llawer iawn i’w wneud felly rydym yn gobeithio y byddwch yn parhau i’n helpu i gyflawni’r dyfodol rydym i gyd ei eisiau.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn sicrhau ei fod yn gywir. Dyma pam rydym yn eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd, ac rŵan rydym eisiau i chi helpu i benderfynu pa rai o’r blaenoriaethau arfaethedig yw’r mwyaf pwysig.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 3 Gorffennaf 2017.