Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad Dewis Cymru

Mae gwefan Dewis Cymru (cyswllt allanol) yn cynnwys tudalennau gwybodaeth genedlaethol ac adnodd traws sector ‘cyfeirlyfr gwasanaethau’ sy’n ceisio darparu gwybodaeth ynglŷn â sut y gall pobl gynnal neu wella eu lles, ac am sefydliadau a all eu helpu.

Ar hyn o bryd, mae Dewis Cymru yn cadw gwybodaeth ynglŷn â lles ar gyfer oedolion. Mae’r adran gyfredol dan y teitl ‘plant a theuluoedd’ yn cynnwys swm cymharol fychan o wybodaeth ar gyfer rhieni, teuluoedd a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw.

Nod y broses ymgynghori yw archwilio sut y gall Dewis Cymru gynnwys Tudalennau Gwybodaeth Genedlaethol am blant a phobl ifanc i’w defnyddio gan deuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Gan ystyried yr uchod, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ar ddatblygiadau arfaethedig adran plant a phobl ifanc Dewis Cymru trwy gwblhau’r arolwg isod. Rydym hefyd yn ceisio canfod awduron posibl ar gyfer unrhyw Dudalennau Gwybodaeth Genedlaethol am les plant a phobl ifanc a byddwch yn cael cyfle i fynegi eich diddordeb yn hyn yn yr arolwg.

Fel diolch i chi am gwblhau’r arolwg, mae gennych y cyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth sydd am gyfle i ennill tabled Samsung Galaxy.  Os hoffech gystadlu, cofiwch ddarparu eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg.

Cau 28 Chwefror 2017.

Dweud Eich Dweud!