Ymgynghoriad ar gynnig i gyfuno rhanbarthau crwner

Y cynnig yw uno rhanbarth Crwner Gogledd-ddwyrain Cymru â rhanbarth Crwner Gogledd Cymru Ganolog.

Dan Adran 4A o Dfeddf Crwneriaid 1988, mae’n ofynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ymgynghori â’r cynghorau a chrwneriaid sy’n cael eu heffeithio yn ogystal â phobl eraill a allai gael eu heffeithio gan yr uno.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y cynnig, anfonwch hwy at y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn un o’r cyfeiriadau yn y llythyr ymgynghori erbyn 17 Awst 2012.

MOJ llythyr Ymgynghoriad - cynnig i gyfuno rhanbarthau crwner

Cyfle i chi ddweud eich dweud am yr adroddiad isod:

MOJ llythyr Ymgynghoriad - cynnig i gyfuno rhanbarthau crwner - Fersiwn Word 52Kb

MOJ llythyr Ymgynghoriad - cynnig i gyfuno rhanbarthau crwner - Fersiwn PDF 41Kb

MOJ llythyr Ymgynghoriad - cynnig i gyfuno rhanbarthau crwner - Fersiwn testun plaen 1.0Mb

Wrecsam adroddiad - adolygiad o’r Gwasanaeth y Crwner

Cyfle i chi ddweud eich dweud am yr adroddiad isod:

Wrecsam adroddiad - adolygiad o’r Gwasanaeth y Crwner - Fersiwn Word 913Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig