Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ei Dweud Hi (Ymgynghoriadau) – Dweud eich Dweud!

Croeso i’r adran ar ymgynghori ac adborth ‘Dweud eich Dweud’.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori gyda phobl leol ar adegau allweddol ynglŷn â phrosiectau a phenderfyniadau mawr. Rydym yn croesawu eich sylwadau, canmoliaeth neu'ch cwynion am y Cyngor a gwasanaethau a gynigiwn.

Ymgynghoriadau ar hyn o Bryd

Canlyniadau Ymgynghoriadau Blaenorol

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r canlyniadau pob ymgynghoriad mawr a phrosiectau ymglymiad. Mae pob un o'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru isod, gyda gwybodaeth fanylach ar gael o wneud cais amdani.

"Rydym yn Gwrando" Deall ac Ymateb i Ddinasyddion

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r canlyniadau pob ymgynghoriad mawr a phrosiectau ymglymiad. Mae pob un sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru isod, ac mae gwybodaeth fanylach ar gael o wneud cais amdani.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r ymgynghoriadau hyn, neu gopïau am adroddiadau manwl lle y bo’r rhain ar gael, cysylltwch â’r: Swyddog Perfformiad a Gwelliant 01978 292176 statistics@wrexham.gov.uk.

Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i Ofal Cwsmeriaid. Fel rhan o'n hymdrech i ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon, rydym angen gwybod pan fydd gennych gŵyn.

Byddem yn hoffi clywed gennych hefyd os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglŷn â sut i wella ein gwasanaethau neu os ydych yn cael unrhyw anhawster wrth ddefnyddio unrhyw wasanaeth neu os ydych angen unrhyw wybodaeth ynglŷn â sut y gallwn helpu.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn cael eu storio a’u defnyddio yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data 1998. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd.