Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffioedd Parcio – Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor bellach wedi cytuno ar gyllideb 2018/19 felly rydym am gael cyfnod ymgynghori pellach ynglŷn â’r cynigion i gyflwyno ffioedd parcio mewn tri o’n parciau gwledig ac am barcio i bobl anabl mewn meysydd parcio a redir gan y Cyngor.

Dyma’r cynigion:

Bydd yr ymgynghoriad statudol hwn yn cael ei gynnal o 1 Mawrth 2018 tan 29 Mawrth 2018. Dylai unrhyw un sy’n dymuno ymateb i’r ymgynghoriad wneud hynny’n ysgrifenedig a’i anfon at:

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, Adran yr Amgylchedd, De Ffordd yr Abaty, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9PW.

Neu gallwch e-bostio’ch ymateb at: parking@wrexham.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 29 Mawrth 2018.