Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd - Ymgynghoriad

Cynnig i sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i’r gymuned leol ac ehangach ddysgu mwy am y cynigion i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd.

Yn ddiweddar cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd. Mae’r cyfnod ymgynghori wedi ei estyn er mwyn ymgysylltu ymhellach ag ymgyngoreion.

Bydd y cyfnod ymgynghori'n para rhwng 18 Rhagfyr 2017 a 30 Ionawr 2018.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd. Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys y wybodaeth y bydd angen i’r rhai yr ymgynghorir â nhw ei hystyried er mwyn cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae’r broses yn dilyn arweiniad rheoleiddiol Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 26 Medi 2017 ac yn dod i ben ar 7 Tachwedd 2017.

Hysbysiad o’r Amserlen Ddiweddaraf ar gyfer cyhoeddi Dogfennau Ymgynghori sy’n cynnig sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd.

Byddwch yn ymwybodol fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi rhedeg Ymgynghoriad yn ddiweddar ar gyfer sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd. Y cyfnod ymgynghori oedd 26 Medi 2017 hyd at 7 Tachwedd 2017.

Roedd yr Adroddiad Ôl Ymgynghori i fod yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol ar 12 Rhagfyr 2017, bydd yr adroddiad bellach yn cael ei gyflwyno ar 13 Mawrth 2018.

Yr Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor yn dymuno ceisio barn pawb sydd â diddordeb posibl yn y cynnig. Mae’n bwysig i ni gael cyfle i ystyried yr holl safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad.

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau a chyflwyno eich barn a'ch sylwadau i ni drwy anfon e-bost at NewWelshMedium@wrexham.gov.uk