Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd - Ymgynghoriad

Cynnig i sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i’r gymuned leol ac ehangach ddysgu mwy am y cynigion i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd. Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys y wybodaeth y bydd angen i’r rhai yr ymgynghorir â nhw ei hystyried er mwyn cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae’r broses yn dilyn arweiniad rheoleiddiol Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 26 Medi 2017 ac yn dod i ben ar 7 Tachwedd 2017.

Yr Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor yn dymuno ceisio barn pawb sydd â diddordeb posibl yn y cynnig. Mae’n bwysig i ni gael cyfle i ystyried yr holl safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad.

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau a chyflwyno eich barn a'ch sylwadau i ni drwy anfon e-bost at NewWelshMedium@wrexham.gov.uk