Arweiniad i Wasanaethau'r Cyngor

G

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y


 

Gwasanaeth Cyswllt
Gadael Ysgol Contact-Us@wrexham.gov.uk
Galwad Gofal housing@wrexham.gov.uk
Garejys housing@wrexham.gov.uk
Gefeillio Contact-Us@wrexham.gov.uk
Genedigaethau Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gerddi ar Osod Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gofal a Thrwsio housing@wrexham.gov.uk
Gofal yn y Gymuned socialservices@wrexham.gov.uk
Gofalwyr Ifanc longfields@actionforchildren.org.uk
Gofalwyr Plant fis@wrexham.gov.uk
Gofalwyr socialservices@wrexham.gov.uk
Gogledd Gororau Cymru nmc@wrexham.gov.uk
Goleuadau Stryd highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Google, Chwilio Google webmaster@wrexham.gov.uk
Gorchmynion Cadw Coed planning@wrexham.gov.uk
Gorfodi Tenantiaeth tenancyenforcement@wrexham.gov.uk
Graffiti Contact-Us@wrexham.gov.uk
Grant Gwisg Ysgol student.support@wrexham.gov.uk
Grantiau Adnewyddu housing@wrexham.gov.uk
Grantiau ar gyfer Addysg Uwch student.support@wrexham.gov.uk
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl planning@wrexham.gov.uk
Grantiau Gwella Cartrefi planning@wrexham.gov.uk
Grantiau i Ailwampio Adeiladau planning@wrexham.gov.uk
Gwarchod y Cyhoedd trading.standards@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Ail-alluogi socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Bws businfo@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth socialservices@wrexham.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam

socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Gofal Cartref socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam fis@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Ieuenctid infoshop@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Tasgmon housing@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid youthjusticeservice@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Warden Cwn Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Amgueddfa museum@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Amgylcheddol Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Cefn Gwlad countryparks@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Cymdeithasol socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Cynllunio A-Y planning@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gofal Cartref socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gofal Dydd socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau i'r Henoed / Dinasyddion Hyn / Gofalwyr socialservices@wrexham.gov.uk
Gwastraff Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gwastraff Gardd Contact-Us@wrexham.gov.uk
Gwegamera Byw Wrecsam webmaster@wrexham.gov.uk
Gweithgareddau Amgylcheddol environmental@wrexham.gov.uk
Gwerthusiadau Amaethyddol planning@wrexham.gov.uk
Gwybodaeth Busnes - Llinell & Rhwydwaith Busnes businessline@wrexham.gov.uk
Gwybodaeth i Dwristiaid tourism@wrexham.gov.uk
Gyrfaoedd Contact-Us@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig