Gwybodaeth Treth y Cyngor

Croeso i Gwybodaeth Treth y Cyngor am Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am Dreth y Cyngor, gan gynnwys manylion cysylltu, ffyrdd i dalu eich treth cyngor, pris bandiau, sut caiff eich arian ei wario a gwybodaeth berthnasol defnyddiol arall.

Gwybodaeth Treth y Cyngor

Apelio Treth y Cyngor

Brwydro'n Erbyn Twyll

Eich Hawliau

Gostyngiadau a Disgowntiau

Gwybodaeth Treth y Cyngor

Llythyr yr Arweinydd

Sut Caiff Eich Arian Ei Wario

Taliadau Treth y Cyngor

Taliadau'r Bandiau Treth Gyngor fesul Cymuned

Taliadau Yn Ôl Band D

Ydych Chi'n Talu Tormod?

Sut i gysylltu â ni:

Treth y Cyngor

Yn Bersonol: Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam

Ffôn: 01978 292031
Ffacs: 01978 292702
Ebost: counciltax@wrexham.gov.uk

Ffurflen Ymholi Treth y Cyngor Ar Lein

Trethi Busnes

Yn Bersonol: Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam

Ffôn: 01978 292030
Ffacs: 01978 292702
Ebost: businessrates@wrexham.gov.uk

Budd-dâliadau

Yn Bersonol: Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam

Ffôn: 01978 292032
Ffacs: 01978 292702
Ebost: housingbenefits@wrexham.gov.uk

Twyll

Ffôn: Lein Gwrth-Dwyll: 01978 292728
Ebost: stampoutfraud@wrexham.gov.uk
Neu drwy'r post: Difa Twyll, Wrecsam LL11 1AR.

Gwybodaeth Cysylltiadau

Gwybodaeth Cyfeiriad, Ffôn ar Ebost

Ffurflen Ymholi Treth y Cyngor Ar Lein

Cysylltiadau Gwefan Defnyddiol

Cyfleusterau Ar Lein

Talu Treth y Cyngor Ar Lein

Mae'r cyfleusterau talu ar lein yn caniatáu i chi dalu'r biliau canlynol yn uniongyrchol, ac yn ddiogel, i'r Cyngor, 24/7.

Talu Treth y Cyngor gyda Ffôn

Mae'r cyfleusterau talu ar lein yn caniatáu i chi dalu'r biliau canlynol yn uniongyrchol, ac yn ddiogel, i'r Cyngor, 24/7.

Ffurflenni Treth y Cyngor

Cysylltiadau i Ffurflenni Treth y Cyngor

Cysylltiadau Gwefan Defnyddiol:

Treth Gyngor (Cyngor ar Bopeth)

Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Cyllid y Wlad

Adran Waith a Phensiynau

Swyddfa Prisiant

yn ôl i'r brig