Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i gysylltu â'r Gwasanaethau Tai

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o'n Swyddfeydd Ystadau Lleol ynglyn â phob agwedd ar Dai Cyngor neu Gartrefi Lloches.

Os oes gennych bryderon am eich sefyllfa dai a'ch bod yn ofni y gallech ddod yn ddigartref, cysylltwch a'r Adran Ddigartref.

Am ymholiadau am bob agwedd arall ar Dai, cysylltwch â

Cyfeiriad:
Gwasanaethau Tai
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 298993

Ebost: housing@wrexham.gov.uk | Ffurflen Sylwadau Tai Ar-Lein

Ein horiau agor yw :

Dydd Llun dydd Gwener 8.30am - 5.30pm

Am atgyweiriadau brys y Tu Allan i Oriau, ffoniwch 01978 298993.

Am wasanaethau digartref y Tu Allan i Oriau, ffoniwch 01978 264240.