Gorfodi Tenantiaeth

Mi ddylai eich cartref fod yn lle o ddiogelwch a mwynhad.  Mae gennych chi’r hawl i beidio dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol gan eich cymdogion.

Mae Cyngor Wrecsam yn ymrwymo i ddarparu cartref safonol, mewn llefydd diogel, ar gyfer pawb sydd ei angen.

Mae’r Tîm Gorfodaeth Tenantiaeth yn ymateb i achosion difrifol o ymddygiad gwrthgymdeithasol a phoendod, neu i achosion sydd ddim wedi cael eu datrys gan swyddfa’r ystâd.

Mae’r gwaith yn amrywiol iawn, o bethau llai difrifol i bethau fel cyffuriau, bygwth, sŵn ac ymddygiad treisgar.

Mae’r tîm yn cydweithio’n agos gyda’r swyddfa tai leol, cyfreithwyr arbenigol a’r heddlu, trwy:

  • ddarparu cyngor a chymorth i ddioddefwyr
  • casglu tystiolaeth trwy drefnu i fod yn y fan a’r lle neu ddefnyddio offer gwyliadwriaeth arbenigol
  • cymryd datganiadau manwl oddi wrth ddioddefwyr a thystion
  • gweithredu fel tyst arbenigol mewn achos llys
  • gosod achosion penodol ar y llwybr carlam i’r llys er mwyn i ni fedru cymryd y camau angenrheidiol yn gyflym.

Ond mae hyn yn amhosibl heb eich cymorth chi.  Trwy gydweithredu, mi fedrwn ni ddefnyddio’r grymoedd sydd gennyn ni i sicrhau eich heddwch meddwl a’ch diogelwch.

Os ydych chi eisiau i ni weithredu ar eich rhan, cysylltwch drwy:

Ebost: tenancyenforcement@wrexham.gov.uk

Ffoniwch y llinell ffn 24 awr gyfrinachol ar 01978 292029

Ewch i'ch Swyddfa Std, Neuadd y Dref, Wrecsam neu

Ysgrifennu at:
Y Tîm Gorfodaeth Tenantiaeth
Yr adran tai a diogelu’r cyhoedd
Gwasanaethau tai
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU.

Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol

Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol - Fersiwn PDF 429Kb 

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - Fersiwn Word 168Kb 

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - Fersiwn PDF 170Kb 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Crynodeb o’r Polisi

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Crynodeb o’r Polisi - Fersiwn Word 79Kb 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Crynodeb o’r Polisi - Fersiwn PDF 88Kb 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Crynodeb o’r Polisi - Fersiwn RTF 171Kb 

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig