Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhestr Gwirio Budd-daliadau Lles

Defnyddiwch y rhestr i weld pa fudd-daliadau yr ydych neu y gallech eu derbyn.

Yn dibynnu ar nifer yr oriau rydych yn eu gweithio, efallai fod gennych hawl i dderbyn:

Cymorth Incwm
Credyd Teulu
Budd-dâl Tai
Budd-dâl Treth y Cyngor
Budd-daliadau Addysg
Lwfans Anabledd Gweithio
Lwfans Anabledd Bywyd

Os ydych yn ddi-waith:

Lwfans Chwilio am Waith
Cymorth Incwm
Budd-dl Tai
Prydau bwyd ysgol am ddim
Budd-daliadau Iechyd
Budd-daliadau Addysg
Budd-dâl Treth y Cyngor

Os ydych yn sâl:

Budd-daliadau Salwch ac Analluedd
Budd-dâl Tai
Cymorth Incwm
Budd-dl Treth y Cyngor
Prydau bwyd ysgol am ddim
Budd-daliadau Iechyd
Budd-daliadau Addysg
Lwfans Gweini
Lwfans Anabledd Bywyd
- Elfen Gofal
- Elfen Symudedd

Os ydych yn rhiant sengl
(gweler yr adrannau uchod yn ogystal):

Budd-dâl Rhiant Sengl