Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tai Fforddiadwy

Nod Cyngor Wrecsam yw sicrhau bod cartref fforddiadwy o safon sy’n ateb eu hanghenion ar gael i bawb yn y Fwrdeistref Sirol. Fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu mwy o gartrefi fforddiadwy yn Wrecsam, rydym wedi gwneud tai fforddiadwy’n un o flaenoriaethau’r Cyngor.

Mae Cyngor Wrecsam yn gweithio gyda Chymdeithasau Tai a datblygwyr i adeiladu tai fforddiadwy ar rent ac ar werth ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.