Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymdeithas Tai sydd yn darparu tai fforddiadwy

Cyrff annibynnol dielw yw Cymdeithasau Tai, sy’n adeiladu a rheoli llety ac yn rhoi cefnogaeth i’r rhai hynny sydd angen tai. Mae Cyngor Wrecsam yn gweithio gyda’r Cymdeithasau Tai canlynol i ddarparu tai mwy fforddiadwy ar rent neu ar werth yn y Fwrdeistref Sirol:

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn (cyswllt allanol)
72 Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0JD
Ffôn: 0800 183 5757

Cymdeithas Tai Clwyd (cyswllt allanol)
54 Stryd y Dyffryn
Dinbych
LL16 3BW
Ffôn: 0345 230 3140

Cymdeithas Dai Wales & West (cyswllt allanol)
Uned 2, Parc Busnes Acorn
Ffordd Aber
Y Fflint
CH6 5YN
Ffôn: 0800 052 2526

Cymdeithas Dai First Choice (cyswllt allanol) (yn arbenigo mewn Tai ar gyfer pobl gydag Anableddau Dysgu)
19 Ffordd Stanwell
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2EZ
Ffôn: 02920 703758