Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datblygiadau Tai Fforddiadwy Presennol

Ar Werth - Rhan-berchenogaeth

Gostyngiad ar Werth / Rhannu Ecwiti

Stryd Yorke, Wrecsam

Pentre Bach, Ffordd Rhuthun, Wrecsam

Cartrefle, Ffordd Rhuthun, Wrecsam - McInerney Homes

Mountain View, Brymbo, Wrecsam - Taylor Wimpey

I gofrestru’ch diddordeb mewn unrhyw eiddo uchod neu i gael clywed am eiddo newydd sy’n dod ar werth, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ar Gofrestr Perchenogaeth Cost Isel Cyngor Wrecsam.

Ar Rent Gymdeithasol

Bydd yr eiddo canlynol ar gael i’r rhai a gofrestrwyd ar Restr Disgwyl Tai’r Cyngor neu a gofrestrwyd gyda’r Gymdeithas Dai berthnasol, a bydd yn cael ei osod yn unol â pholisi gosod pob sefydliad. 

Datblygiadau Newydd

Ponciau

Datblygiad o byngalos a chartrefi gyda 2 a 3 ystafelloedd gwely gan Gymdeithas Tai Wales & West.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â hwy ar 0800 052 2526.