Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eiddo Gwag

Gall eiddo gwag hirdymor (yn wag ers mwy na chwe mis), achosi problemau arwyddocaol o fewn ein cymunedau ac mae’n adnodd gwastraffus i’r perchennog. Ar hyn o bryd mae oddeutu 550 eiddo o’r fath yn Wrecsam ac mae’r Cyngor wedi cyhoeddi strategaeth i annog perchenogion eiddo gwag i’w defnyddio unwaith eto.

Nid oes gennym ddiddordeb mewn eiddo sydd ar werth, ar osod neu’n cael ei adnewyddu ar gyfer y farchnad. Mae eiddo na ddefnyddir fel cartrefi parhaol, ail gartrefi neu gartrefi gwyliau hefyd wedi cael eu heithrio o’r strategaeth.  Mae rhai cartrefi’n gymwys ar gyfer eu heithrio o daliad llawn Treth y Cyngor.

Cysylltiadau Allanol Bellach