Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwneud Cais am Grant Tai

Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi bod yn gyfrifol am wario swm digonol o arian ar wella cyflwr byw perchnogion/preswylwyr, tenantiaid a phobl anabl yn ardal Wrecsam.

Cynhyrchwyd y llyfryn hwn i ddarparu gwybodaeth glir ynghylch Grantiau Tai. Bydd yn eich galluogi i benderfynu a ddylech gael blaenoriaeth i dderbyn cymorth i drwsio neu addasu eich ty.

Mae'r llyfryn hwn yn darparu'r wybodaeth ganlynol: