Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal a Thrwsio

Beth yw Gofal a Thrwsio?

Bwriad Gofal a Thrwsio Wrecsam ydi cynnig cymorth i'r henoed a rhai sy'n dioddef o anabledd wrth ddarparu cyngor yn rhad ac am ddim a chymorth ymarferol parthed gwelliannau, atgyweirio ac addasu eu cartrefi er mwyn eu galluogi i fod yn annibynnol, a byw yn gysurus a diogel.

Am wybodaeth bellach ynghylch Gofal a Thrwsio, cysylltwch â:

Gofal a Thrwsio Wrecsam

Ffôn: 01978 714180

neu

Is-Adran Grantiau
Adran Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 298993
Ffacs: 01978 315580
Ebost: housing@wrexham.gov.uk

Am wybodaeth bellach ynghylch budd-daliadau ar gyfer pobl hyn neu bobl ag anableddau, ymwelwch â'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.