Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal a Thrwsio Gogledd-ddwyrain Cymru

Cyngor a chymorth gyda gwaith atgyweirio ac addasu ar gyfer pobl hyn ac/neu perchnogion tai sydd ag anabledd a thenantiaid preifat.

Beth yw 'Gofal a Thrwsio'?

Bwriad Gofal a Thrwsio ydi cynnig cymorth i'r henoed a rhai sy'n dioddef o anabledd wrth ddarparu cyngor yn rhad ac am ddim a chymorth ymarferol parthed gwelliannau, atgyweirio ac addasu eu cartrefi er mwyn eu galluogi i fod yn annibynnol, a byw yn gysurus a diogel.

Sut fedrwn ni eich helpu chi?

Mi fedrwn:

Cofiwch nad oes unrhyw ymrwymiad i chwi dderbyn y cyngor sydd ar gael. Swyddogaeth gofal a thrwsio yw cynnig cymorth ar bob datrysiad posibl i'ch cynorthwyo i benderfynu beth sydd orau i chwi.