Grantiau Adeiladu: Côd Arfer

Mae'r Côd Arfer yn cynorthwyo Asiantwyr i sicrhau bod grantiau adnewyddu'n cael eu cwblhau mewn pryd, am y pris iawn, i'r safon dderbyniol a bod y Cyngor a'r ymgeisydd yn fodlon â'r gwaith.

Dogfen Côd Arfer ar gyfer Grantiau Adeiladu Awdurdod Lleol

Dogfen Côd Arfer ar gyfer Grantiau Adeiladu Awdurdod Lleol - Fersiwn Word 71Kb 

Dogfen Côd Arfer ar gyfer Grantiau Adeiladu Awdurdod Lleol - Fersiwn PDF 150Kb 

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

Cysylltwch â

Is-Adran Grantiau
Adran Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 315300
Ffacs: 01978 315580
Ebost: housing@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig