Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Houseproud

Rhoi Help Llaw Gyda Gwaith Ailwampio, Gwelliannau, Atgyweirio Ac Addasiadau

Mae cynllun y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw welliannau, atgyweiriadau, ac addasiadau yn y cartref yn cael eu gwneud gan roi tawelwch meddwl gyda’r perchnogion/preswylwyr yn talu’n uniongyrchol am y gwaith.

Mae Houseproud yn cynnig ffordd ddiogel a hawdd i fynd i’r afael â thasgau ac yn sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud mewn modd proffesiynol a gyda chyn lleied o drafferth â phosibl, gyda’r nod o helpu preswylwyr i fyw’n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.