Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fy Nghais am Grant

Canllaw cam wrth gam i'ch Cais am Grant Tai

Yn y diwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi bod yn gyfrifol am roi grantiau i wella amodau byw perchnogion/preswylwyr, tenantiaid a phobl anabl yn ardal Wrecsam.

Cynhyrchwyd y daflen hon i ddarparu gwybodaeth glir am grantiau tai. Mae'n amlinellu'r broses o'r ymholiad cyntaf i gwblhau'r gwaith.

Ymholiad Cyntaf

Ffurflen Gais

Dechrau ar y Gwaith Adeiladu

Ein hymroddiad i chi

Grantiau sydd ar gael