Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dewis Ardal - Ardal Swyddfa Tai Plas Madoc

Gwybodaeth Am Eiddo I Ymgeiswyr Tai

Mae’r tablau isod yn rhoi manylion am dai’r cyngor yn Ardal Swyddfa Tai Afon yn Wrecsam.  Mae’n dweud wrthych lle maent, pa fath ydynt, y nifer a ddaeth yn wag yn ystod y 12 mis diwethaf a nifer y bobl sydd ar y rhestr aros.

Cofiwch:

Llety Ymddeol

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf
Acrefair    
Cefn    
Chirk 48  
Froncysyllte 14  
Garth 10  
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC    
Halton    
Plas Madoc    
Pontfadog / Dolywern    
Rhosymedre 44  
Ruabon 38 5
Trefor 37  

1 ystafell wely

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf
Acrefair 6  
Cefn 51  
Chirk 84  
Froncysyllte 6  
Garth 6  
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC 13  
Halton    
Plas Madoc 83 1
Pontfadog / Dolywern 6  
Rhosymedre 93  
Ruabon 73 6
Trefor 19  

2 ystafell wely

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf
Acrefair 65 2
Cefn 109 1
Chirk 99 3
Froncysyllte 15 1
Garth 4  
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC 19  
Halton 19  
Plas Madoc 355 7
Pontfadog / Dolywern 6  
Rhosymedre 49  
Ruabon 102 4
Trefor 29  

3 ystafell wely

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf
Acrefair 44  
Cefn 227  
Chirk 156 1
Froncysyllte 10 1
Garth    
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC 19  
Halton 14  
Plas Madoc 198  
Pontfadog / Dolywern 18  
Rhosymedre 30 1
Ruabon 142 1
Trefor 49  

4 ystafell wely neu fwy

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf
Acrefair    
Cefn 4  
Chirk 1  
Froncysyllte    
Garth    
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC    
Halton    
Plas Madoc 1  
Pontfadog / Dolywern    
Rhosymedre    
Ruabon 1  
Trefor    

Cyfanswm

Ardal Nifer y tai Tai a osodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf Nifer pwyntiau (ar gyfartaledd)
Acrefair 115 2 129
Cefn 387 3 133
Chirk 339 4 139
Froncysyllte 31 2  
Garth 10    
Glyn Ceiriog / Tregeiriog / Llanarmon DC 51    
Halton 33    
Plas Madoc 636 8 139
Pontfadog / Dolywern 30    
Rhosymedre 172 1  
Ruabon 317 11 103
Trefor 97    

Oes Gennych Ddiddordeb Mewn Ardal Arall?

Broughton | Caia | Gwersyllt | Rhosllanerchurgog | Wrecsam Ganolog