Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynllun Bandio

Heblaw am Symudiadau Rheoli, a eglurir yn Adran 7 o’r llyfryn hwn, rydym yn defnyddio Cynllun Bandio i flaenoriaethu ceisiadau am dai.

Rydym yn gosod ymgeiswyr yn un o’r bandiau blaenoriaethu, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Yna, rydym yn dyrannu eiddo gwag i’r ymgeisydd yn y band uchaf sydd wedi bod yn aros hiraf am y math o eiddo sydd wedi dod ar gael yn yr ardal honno.

Mae ymgeiswyr yn cael eu rhoi ym Mandiau 1, 2 neu 3 os oes ganddynt gysylltiad lleol gyda Bwrdeistref Sirol Wrecsam.