Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth at wella'r sector rhentu preifat, 2009 - 2012

Mae cartrefi’n chwarae rhan hanfodol bwysig ym mywydau pobl ac yn diwallu mwy nag angen dynol sylfaenol. Mae llawer o bobl yn methu prynu cartref ac yn methu cael tai cymdeithasol.

Mae’r strategaeth hon at wella’n canolbwyntio ar ymyriadau y mae modd eu gwneud yn y sector rhentu preifat ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Profwyd bod gwelliannau yng nghyflwr tai yn arwain at fanteision iechyd uniongyrchol ac, felly, mae’r ymyriadau hyn yn effeithio nid yn unig ar y sector rhentu preifat ond hefyd ar y gymuned gyfan.