Strategaeth at wella'r sector rhentu preifat, 2009 - 2012

Mae cartrefi’n chwarae rhan hanfodol bwysig ym mywydau pobl ac yn diwallu mwy nag angen dynol sylfaenol. Mae llawer o bobl yn methu prynu cartref ac yn methu cael tai cymdeithasol.

Mae’r strategaeth hon at wella’n canolbwyntio ar ymyriadau y mae modd eu gwneud yn y sector rhentu preifat ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Profwyd bod gwelliannau yng nghyflwr tai yn arwain at fanteision iechyd uniongyrchol ac, felly, mae’r ymyriadau hyn yn effeithio nid yn unig ar y sector rhentu preifat ond hefyd ar y gymuned gyfan.

Strategaeth at wella'r sector rhentu preifat, 2009 - 2012

Mae’r ddogfen ar gael ar gyfer ei lawrlwytho yn y fformat canlynol:

Strategaeth at wella'r sector rhentu preifat, 2009 - 2012 - fformat Word 566Kb

Strategaeth at wella'r sector rhentu preifat, 2009 - 2012 - fformat PDF 471Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig