Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Atgyweirio Tai

Fy Nhŷ Cyngor

Mae'r ffurflen hon ar gyfer gais atgyweirio yn unig. Os hoffech yn hytrach wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i'r wefan.

Os oes angen gwaith atgyweirio brys arnoch ffoniwch 01978 298993.

Mae'r meysydd a nodir â * yn orfodol.

Bydd y wybodaeth a anfonwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran Tai a Diogelwch y Cyhoedd.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn cael eu storio a'u defnyddio yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data 1998. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd.

Eich Manylion
Eich Cyfeiriad
Manylion Atgyweirio
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich ffurflen.

Os bydd angen i chi ffonio, gellir cysylltu â ni ar rif y Rhadffôn Atgyweirio ar 01978 298993. Gallwch ein ffonio rhwng 8.30 a 5.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Caiff pob galwad ei recordio a'i monitro ar gyfer dibenion hyfforddiant a safonau gwasanaeth.