Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Atgyweirio Tai

Dechrau

Fy Nhŷ Cyngor

Bydd y wybodaeth a anfonwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran Tai a'r Economi.

Os oes angen gwaith atgyweirio brys arnoch ffoniwch 01978 298993.