Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adrodd am Eiddo Gwag Ar-lein

Mae'r ffurflen hon i adrodd am eiddo gwag yn unig. Petai'n well gennych wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen atborth gwefan berthnasol.

Mae'r meysydd a farciwyd â * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Derbynnir a phrosesir y wybodaeth a gyflwynwch gan Adran Tai A’r Economi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion
Eich Cyfeiriad
Manylion Eiddo Gwag
Ydych chi'n berchen ar yr eiddo hwn? *:
Gwybodaeth Bellach
Mae gennyf ddiddordeb mewn darganfod mwy am gynlluniau a dewisiadau sydd ar gael i berchenogion i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Anfonwch fanylion i mi am:
Hidlydd SpamPwyswch y botwm SUBMIT i anfon eich cais atom.