Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eich Cefnogi Chi i Fyw Gartref

Mae'r adran hon yn rhoi cyngor ar sut y gallwch gael mynediad at wasanaethau a fydd yn eich cefnogi chi gartref os byddwch eu hangen ac os ydych yn gymwys. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau cefnogi a ariennir gan y gwasanaeth Cefnogi Pobl, y gwasanaeth Larymau Teleofal, sy'n darparu monitro galwad larwm 24 awr a'r gwasanaeth Grant Cyfleusterau i'r Anabl.