Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cytundeb Tenantiaeth

Rhaid i holl denantiaid y Cyngor Iofnodi cytundeb tenantiaeth cyn symud i mewn i’w cartrefi.  Mae’r cytundeb tenanatiaeth yn ddogfen gyfreithiol bwysig a ellir ei defnyddio mewn llys barn.

Mae’r cytundeb yn disgrifio:

Amodau'r Denantiaeth