Cytundeb Tenantiaeth

Rhaid i holl denantiaid y Cyngor Iofnodi cytundeb tenantiaeth cyn symud i mewn i’w cartrefi.  Mae’r cytundeb tenanatiaeth yn ddogfen gyfreithiol bwysig a ellir ei defnyddio mewn llys barn.

Mae’r cytundeb yn disgrifio:

  • yr hyn y mae’n rhaid i’r Cyngor ei wneud (cyfrifoldebau’r Cyngor) a’r hyn y mae’n rhaid i’r tenant ei wneud (cyfrifoldebau’r tenant)
  • yr hawliau y mae’r gyfraith yn eu rhoi i denantiaid ac i’r Cyngor
  • yr hawliau ychwanegol sydd gan denantiaid
  • beth all ddigwydd os yw’r cytundeb yn cael ei dorri.

Taflen Y Cytundeb Tenantiaeth - Crynodeb

Taflen Y Cytundeb Tenantiaeth - Crynodeb - fformat PDF 341Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

Amodau'r Denantiaeth

Lawrlwytho'r Amodau'r denantiaeth ar y ffurfiau canlynol:

Amodau'r Denantiaeth - fformat PDF 129Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig