Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfranogiad Tenantiaid

Mae Cyngor Wrecsam yn ymrwymo i weithio'n agos ac ymgynghori â chi, gan geisio a chefnogi eich cyfranogiad mewn materion tai cyn cyflwyno polisïau a threfnau.

Beth yw cyfranogiad tenantiaid?

Gall cyfranogiad tenantiaid fod yn nifer o bethau gwahanol. Gall olygu ymwneud â chymdeithas denantiaid neu drigolion yn eich ardal, cyfarfodydd grŵp neu fynd i gyfarfod cyhoeddus penodol. Neu mae'n gallu golygu dweud eich barn wrthym ar bwnc arbennig trwy ateb holiadur neu arolwg. 

Pam ddylwn i gyfranogi?

Os oes gennych farn ar y gwasanaeth tai a ddarparwn neu os ydych eisiau gwella'r amgylchedd, yna gall cyfranogi helpu i chi gael y pethau yr ydych am eu cael i'ch cymuned.